Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 10.6.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2020 klo 19.36

Lautakunta päätti Espoon ja HUS:n yhteistyön jatkamisesta Ison Omenan neuvolapolilla. Käsittelyssä olivat myös sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, laite- ja kalustehankinnat sekä valitus Viherlaakson terveysaseman siirtämisestä.

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, huhtikuu 2020

Sosiaali- ja terveystoimi ennakoi menomäärärahojen ylittyvän 7,9 milj. eurolla ja tuloarvion alittuvan 1,3 milj. eurolla. Talousarvion ja  tulostavoitteiden toteutumisen ennustamiseen sisältyy merkittävää epävarmuutta koronatilanteen vuoksi. Lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

Vastaukset vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa korostetaan mm. palvelujen aukioloaikojen pidentämistä, kiireettömän hammashoidon saatavuuden parantamista, asumispalvelujen valvonnan tehostamista, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä, sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuutta ja talouden tasapainottamista. Vastauksessa kuvataan toimenpiteitä, jotka vievät sosiaali- ja terveyspalveluja toivottuun suuntaan. Asumispalvelujen valvontaa koskevaa vastausta täsmennetään, jonka jälkeen vastaus annetaan kaupunginhallitukselle.

Kaluste- ja laitehankinnat vuonna 2021

Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen kaluste- ja laitehankintoja koskevan määrärahaesityksen. Kaluste- ja laitehankintoihin varataan 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Suurin osa hankinnoista kohdentuu Espoon keskukseen avattavan Perhekeskus Campuksen varustamiseen.

Ison Omenan neuvolapoli: Espoon neuvolan ja HUS-Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyötä jatketaan

Ison Omenan neuvolassa on kehitetty palvelua yhdessä HUS-Jorvin äitiyspoliklinikan kanssa. 2.1.2017 alkaneen neuvolapoli-kokeilun aikana on kehitetty erityisesti synnytyspelon, raskausdiabeteksen ja ylipainon palvelupolkuja. Lautakunta päätti, että yhteistyötä jatketaan.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 10.6.2020