Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 13.5.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2020 klo 19.51

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeen muutos: matkojen yhdistely

Yhdistelty matka on sellainen, jossa useampi kuljetuspalveluasiakas kulkee samalla kyydillä vapaaehtoisesti. Lautakunta päätti, että yhdistellyn matkan asiakaskohtaisen korvauksen yläraja korotetaan 50 euroon/matka, koska yhdistely pidentää ajettavaa matkaa. Jo aiemmin hyväksytyn ohjeen mukaisesti yhdistellyistä matkoista ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta. Uusi ohje tulee voimaan 1.8.2020 jälkeen siinä vaiheessa, kun Länsi-Uudenmaan kulkukeskus aloittaa toimintansa koko Espoon alueella.

Järjestö- ja kohdeavustusten myöntämisen periaatteet

Lautakunta hyväksyi vuoden 2021 järjestö- ja kohdeavustusten myöntämisen periaatteet.

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille. Kohdeavustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka kohdistuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen, vanhemmuuden tukemiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen, vähäosaisten auttamistyöhön, asunnottomuuden ehkäisyyn ja työllistymisen edistämiseen. Kohdeavustusten hakuaika on 1.–30.9.2020.

Järjestöavustuksia myönnetään eläkeläis-, veteraani-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille tai yhteisöille, joiden toiminta rakentaa espoolaisille sujuvaa arkea ja lisää espoolaisten osallistumismahdollisuuksia, toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen. Järjestöavustusten hakuaika on 1.−30.10.2020.


Kehitysvammaisten erityishuollon työosuusrahan maksuperusteiden muuttaminen poistettiin listalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 13.5.2020