Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 25.2.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.2.2020 klo 22.02

Tilinpäätöksen ennakkotieto 2019

Lautakunta merkitsi tiedoksi tilinpäätöstä koskevat ennakkotiedot. Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot kasvoivat 7,1 prosenttia vuonna 2019 ja toimintakate toteutui 19,1 milj. euroa alijäämäisenä suhteessa muutettuun talousarvioon. Suurimmat menopoikkeamat kohdistuivat erikoissairaanhoitoon sekä palvelujen ostoihin (lasten sijaishuolto, vammaisten palvelut, mielenterveys- ja päihdeasumisen palvelut, terveysasemapalvelut, maksuttomat hoitotarvikkeet, vanhusten palvelujen vuokratyövoima, sairaalan ostopalvelut).

Perhekeskus campuksen tilat Espoon keskuksessa

Lautakunta merkitsi tiedoksi perhekeskuksen tilahankintaa koskevan suunnitelman. Tavoitteena on, että Espoon keskuksen alueella sijaitsevat lapsiperhepalvelut (mm. neuvola, perheneuvola, lasten kuntoutuspalvelut, perhesosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelupalvelut) siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Kamreerintie 6. Tilat on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2021 aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että perhekeskus campuksen toimitilojen käytön suunnitelman toteutumisessa kuullaan työntekijöitä sekä kiinnitetään huomio asiakastyön erityispiirteisiin, salassapidon turvaamiseen, henkilöstön työhyvinvointiin ja asiakasturvallisuuteen.

Lapsiperheiden kotipalvelun maksuttomuuden kriteerit ja pitkäaikaisen vammaispalvelun piirissä olevat perheet

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen muuttamista siten, että lapsiperheiden kotipalvelu olisi maksutonta seuraaville sosiaalihuoltolain mukaisille asiakasryhmille:

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin aikana, sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön asiakkuuden aikana ja joiden palvelun tarve ja suunnitelma sen toteutuksesta on kirjattu asiakassuunnitelmaan
  • Vammaisten lasten perheille monitoimijaisen arviointijakson aikana tai tilanteessa, jossa perhe on pitkäaikaisesti säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeessa ja kotipalvelu on sisällytetty asiakassuunnitelmaan.

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen valvontasuunnitelma

Lautakunta hyväksyi ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen valvontasuunnitelman. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintasopimus muuttui vuoden 2020 alussa. Tehostetun palveluasumisen laatu on määritelty korkealle tasolle uudessa palvelukonseptissa, kuten aiemminkin. Kaikki palveluntuottajiksi hyväksyt tehostetun palveluasumisen tuottajat ovat sitoutuneet palvelukonseptin toteuttamiseen.

Sopimushoivakotien tiedot ovat nähtävillä verkossa. Sivustolle lisätään mm. hoivakotien laatutietoja vuoden 2020 aikana. Asiakas voi itse tai yhdessä omaistensa kanssa valita hoivakodin, johon muuttaa, ja seniorineuvonta Nestorin antaa tarvittaessa palveluohjausta.

Tehostetun asumispalvelun valvonta muodostuu palveluntuottajien sopimusvalvonnasta sekä viranomaisvalvonnasta, jota tehdään yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa.

Oikaisuvaatimus Viherlaakson terveysaseman toiminnan siirrosta

Lautakunta päätti 17.12.2019, että Viherlaakson terveysaseman palvelut siirretään Kilon terveysaseman yhteyteen kesällä 2020. Lautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.
.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 25.2.2020