Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 23.1.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.1.2020 klo 20.11

3. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2020

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen määrärahavaraus vuodelle 2020 on 835 miljoonaa euroa ja tulotavoite 73,1 miljoonaa euroa. Lautakunta hyväksyi tarkistetun käyttösuunnitelman, jossa valtuuston päätökset on huomioitu.

4. Uusien toimitilojen varustaminen ja laitehankinnat vuonna 2020

Lautakunta päätti, että toimitilojen ensikertaiseen varustamiseen sekä laitehankintoihin varattu määräraha 1,4 milj. euroa käytetään palveluverkon kehittämisen edellyttämiin kalustehankintoihin (Perhekeskus Campus, Postipuun lastensuojelupalvelut, Piispantilankuja, Viherlaakson terveysaseman väistö, Auroran vanhusten palvelujen kuntoutusyksikkö) ja Tapiolan terveysaseman henkilöturvajärjestelmän uusimiseen.

5.−6. Järjestö- ja kohdeavustukset

Lautakunta päätti avustaa sosiaalipalvelujen ja kansanterveystyön järjestöjä ja veteraanien kuntoutusta 465 000 eurolla. Lisäksi lautakunta hyväksyi kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille. Esittelijä muutti Hyvä Arki ry:n avustussummaksi 45 000 euroa.

7. Suun terveydenhuollon palveluseteli Matinkylän alueelle

Matinkylän hammashoitola suljettiin joulukuussa 2018, kun Matinkylän terveysasemarakennuksesta luovuttiin. Lautakunta päätti, että suun terveydenhuollon palveluseteli otetaan käyttöön määräaikaisesti 3.8.2020−31.12.2021 suun terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi Matinkylän alueella. Palvelusetelin arvo on hoitokokonaisuuskohtainen ja se muodostuu alentamalla vastaavan oman toiminnan toimenpidekohtaisia nettokustannuksia 30 prosentilla.

Lautakunta päätti palveluntuottajan palvelujen hinnoittelua koskevat enimmäishinnat seuraavasti: palveluntuottajan enimmäishinta SFA10-toimenpiteelle (yhden pinnan paikka) on 55 euroa. Muut hinnat määräytyvät suhteessa SFA10-toimenpiteeseen Suomen Hammaslääkäriliiton toimenpiteiden kerrointaulukon mukaisesti.

Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä palvelusetelillä ja palvelusetelitoiminnan vaikutuksista kaupungin omiin resursseihin. Palvelusetelin käytön laajentamisesta ja jatkamisesta päätetään sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Palveluseteli on tarkoitettu täysi-ikäisille espoolaisille, joiden hoidon tarpeen ennakoidaan olevan vähäinen. Palveluseteliin eivät kuulu päivystyksellinen hoito, protetiikka, purentakiskot, oikomishoito eikä kirurgia.

12. Tehostetun palveluasumisen valvonta, osavuosikatsaus

Vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontaa tiivistettiin vuoden 2019 alussa. Lautakunta merkitsi tiedoksi valvontaraportin loka-joulukuulta 2019.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 23.1.2020