Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 17.12.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.12.2019 klo 21.45

Asiakasmaksut 1.2.2020 alkaen

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.2.2020 lukien. Vuoden 2020 talousarvioon ei ole sisällytetty asiakasmaksujen korotuksia: kaupungin päätettävissä olevat asiakasmaksut säilyvät ennallaan ja tuloperusteiset maksut tarkistetaan 1.1.2020 voimaan tulevan asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Aineisto

Viherlaakson terveysasematoiminnan siirtäminen Kilon terveysaseman yhteyteen

Viherlaakson terveysaseman palvelut siirretään väistöön Kilon terveysaseman yhteyteen viimeistään kesän 2020 aikana. Ennen siirron toteutumista tiivistetään vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa sekä varmistetaan palveluiden saatavuus Viherlaakson asukkaille väistön aikana. Lautakunta edellyttää selvittämään esimerkiksi mahdollisuuksia viedä osa palveluista alueelle sekä neuvottelemaan HSL:n kanssa palvelulinjan toteuttamisesta alueelta Kiloon.

Suur-Leppävaaran alueen terveysasemapalvelujen kokonaisuudesta tuodaan lautakunnalle esitys vuoden 2020 aikana. Lähtökohtaisesti valmistelussa haetaan ratkaisua, jossa terveysasemapalveluita tarjotaan Viherlaakson alueella. Asukkaiden mielipide terveyspalveluiden saatavuudesta selvitetään ja alueen yhdistysten mahdollisuus kokoontua varmistetaan.

Lautakunta esittää Tilapalvelut-liikelaitokselle, että sosiaali- ja terveyspalvelut vapautuvat Viherlaakson terveysaseman ja palvelukeskuksen vuokranmaksuvelvoitteesta 1.9.2020 alkaen. Aineisto

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Lautakunta hyväksyi lyhytaikaiseen tehostetun palveluasumisen palvelusetelien arvot. Palvelusetelit lisäävät asiakkaan valinnanvapautta ja tukevat kotona asumista sekä omaishoitajien jaksamista. Aineisto

Tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteerien tarkistaminen

Lautakunta hyväksyi tarkistetun kriteeristön, jossa otetaan huomioon asiakkaan valinnanvapauden laajentuminen ja tehostettu palveluasuminen muistipalvelukeskuksissa. Aineisto

Kotihoidon valinnanvapauspilotin yhteenveto

Lautakunta merkitsi tiedoksi yhteenvedon kotihoidon valinnanvapauspilotista. Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan kotihoidon palvelusetelin uudistamista pilotin kokemusten pohjalta. Aineisto

Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2020−2024

Lautakunta hyväksyi valvontasuunnitelman, joka sisältää elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakka- ja lääkelain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmat. Aineisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 17.12.2019