Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 25.4.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.4.2019 klo 21.02

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden uudistaminen

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Investointiesitys vuosille 2020−2030 ja toimitilojen varustaminen vuonna 2020

Lautakunta esittää Tilapalvelut-liikelaitokselle, että vuosien 2020-2030 sisällytetään Espoon keskuksen, Espoonlahden ja Leppävaaraan palvelutorit, Matinkylän, Espoonlahden, Tapiolan ja Espoon keskuksen elä ja asu -seniorikeskukset sekä Espoon keskuksen perhekeskus. Lisäksi erityisryhmien asumispalvelujen tarve tarkistetaan. Uusien toimitilojen ensikertaiseen varustamiseen sekä laitehankintoihin varataan 1,8 milj. euroa vuonna 2020. Aineisto

Espoon keskuksen asukastalon jatkorahoitus

Lautakunta myönsi Nicehearts ry:lle 119 000 euroa Me-talo Espoon toiminnan jatkamiseksi ajalla 1.6.−31.12.2019. Aineisto

Tehostetun palveluasumisen valvontaraportti, tammi-maaliskuu 2019

Lautakunta merkitsi tiedoksi valvontaraportin. Tammi-maaliskuussa 2019 pitkäaikaishoidon valvonnan työntekijät tekivät 25 valvontakäyntiä hoivakoteihin. Käyntien määrä on kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Valvontakäyntien painopiste on siirtynyt ennalta ilmoittamattomiin käynteihin. Tammi-maaliskuussa annettiin yksi kirjallinen huomautus ja kaksi reklamaatiota, joihin liittyi asukkaiden sijoitussulku ja sopimussakko. 

Asiakaspalvelun laatu on sopimuksen mukaista suurimmassa osassa hoivakodeista. Tehostetussa valvonnassa olevien yksiköiden epäkohtien korjautumista seurataan tiiviisti viikoittain. Aineisto

Valvontaraportit vuodelta 2018

Valvontaraportit palautettiin valmisteluun teknisiä korjauksia varten.

Vastaukset ja selvitykset

Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot