Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 28.2.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.2.2019 klo 20.15

4. Hoiva-asumisen asiakkuuden kriteerit

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi päivitetyt hoiva-asumisen asiakkuuden kriteerit. Aineisto

Hoiva-asumisen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Arvio perustuu monialaiseen sosiaaliseen, lääketieteelliseen ja hoidolliseen arvioon, jossa huomioidaan asiakkaan toimintakyky, elämäntilanne, voimavarat ja avohoidon palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet.

5. Vammaispalvelujen pilotti Kehitysvammaisten palvelusäätiön ryhmälomituspalvelusta

Lautakunta päätti, että vammaispalvelut pilotoi Kehitysvammaisten palvelusäätiön ryhmälomituspalvelua syksyllä 2019. Ryhmälomituspalvelu on vaihtoehtoinen tapa järjestää alakouluikäisten lasten omaishoitajien vapaita. Aineisto

9. Valtuustokysymys vammaispalvelujen resursoinnista ja työntekijätilanteesta

Vastaus vammaispalveluja koskevaan valtuustokysymykseen

Vammaisten palvelujen hyvä saatavuus ja riittävä arjen tuki on yksi Espoon kaupungin tulostavoitteista. Vammaispalveluissa on panostettu ohjauksen ja neuvonnan kehittämiseen ja hakemusten käsittelyn nopeuttamiseen. Tilanne on parantunut ja hakemusten käsittelyajat lyhenivät huomattavasti syksyllä 2018, mutta pääkaupunkiseudun pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä vaikeuttaa edelleen tavoitteisiin pääsemistä. Vammaispalveluiden päätöksentekoresurssia on lisätty kahden viime vuoden aikana 30 %. Vammaispalvelujen arvion mukaan henkilöstöresurssi on riittävä, kun vakanssit ovat täynnä. Vammaispalveluissa jatketaan työskentelyä sosiaalityön saatavuuden ja työssä jaksamisen edistämiseksi.


Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot