Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 24.1.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.1.2019 klo 20.34

4. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen tulotavoite on 81,2 milj. euroa ja menojen määrärahavaraus 803,4 milj. euroa vuonna 2019. Lautakunta hyväksyi tarkistetun käyttösuunnitelman ja kehotti toimialaa huomioimaan jatkovalmistelussa valtuuston talousarviokäsittelyssä hyväksymät toivomukset. Aineisto

5. Uusien toimitilojen varustaminen ja laitehankinnat vuonna 2019

Lautakunta päätti, että toimitilojen ensikertaiseen varustamiseen sekä laitehankintoihin varattu määräraha 0,4 milj. euroa käytetään Samarian ja Espoonlahden terveysasemien sekä Auroran palveluasumisyksikön henkilöturvajärjestelmien uusimiseen ja palveluverkkomuutoksista aiheutuviin kalustehankintoihin. Esitys

6−7. Järjestö- ja kohdeavustukset

Lautakunta myönsi 465 000 euroa avustuksina sosiaalipalvelujen ja kansanterveystyön järjestöille sekä veteraanien kuntoutukseen. Järjestöavustukset,

Lautakunta myönsi kohdeavustuksia merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille. Kaksi hakemusta siirrettiin myöhemmin käsiteltäviksi.

8. Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Lautakunta hyväksyi osaltaan toimenpideohjelman lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi vuosille 2019−2021. Ohjelma rakentuu neljästä kokonaisuudesta:

  • lapsiperheköyhyyden riskien vähentäminen
  • osallisuus ja sosiaalinen liikkuminen
  • vähävaraisten vanhempien jaksamisen tuki
  • osallistumisen ja harrastamisen tukeminen.

Lisäksi lautakunta esittää, että ohjelmassa huomioidaan oppisopimuskoulutus, konkretisoidaan maksuttoman toisen asteen koulutuksen edistämistä sekä täsmennetään seurantamittareita ja lapsivaikutusten arviointia.

9. Kotihoidon kehittämisohjelman arviointi (2017−2018)

Lautakunta merkitsi tiedoksi väliraportin kotihoidon kehittämisohjelman toteutumisesta. Lautakunta päättää kehittämisohjelman seuraavasta vaiheesta keväällä 2019.

10. Valtuustokysymys kansallisen muistiohjelman toteuttamisesta Espoossa

Vastauksessa todetaan, että kansallinen muistiohjelma ohjaa palvelujen kehittämistä Espoossa. Espoossa on kehitetty ja otettu käyttöön monia hyviä muistisairaan asiakkaan tuki- ja hoitokäytänteitä. Näistä rakennetaan parhaillaan yhtenäistä muistisairaan hoitopolkua. Vastaus valtuustokysymykseen

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Lautakunta antoi seuraavat vastaukset:

Kohta 13 Lapsivaikutusten arviointi Espoon kaupungin päätöksentekoon palautettiin valmisteluun. Asiasta pyydetään lausunnot vammaisneuvostolta ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnalta.


Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot