Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 21.11.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.11.2018 klo 19.49

4. Osavuosikatsaus, lokakuu 2018

Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät selvitykset tulostavoitteiden toteutumisesta. Aineisto

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 10,4 milj. euroa alijäämäisenä:  tulot ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa ja menot ylittävät talousarvion 10,6 milj. euroa. Ylityksestä 7,9 milj. euroa johtuu HUS:n erikoisairaanhoidon kustannuksista ja n. 2 milj. euroa henkilöstömenojen yleisistä sopimuskorotuksista sekä sosiaaliohjaajien ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkantarkistuksista.

Tavoitteiden mukaisesti yli 90 prosenttia terveysasemien asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun, pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä ja palvelutuotannon tuottavuus on parantunut. Odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa on keskimäärin kaksi viikkoa, kun tavoite on ollut alle 10 vuorokautta.

5. Lääkintälaitteiden kokonaispalvelu HUS-Logistiikan hoidettavaksi

Lautakunta hyväksyi Espoon sosiaali- ja terveystoimen lääkintälaitteiden kokonaispalvelun siirtämisen HUS-Logistiikan hoidettavaksi. Siirto ei koske suun terveydenhuollon laitteita eikä kuntalaisille luovutettuja laitteita. Muutoksella ei ole suoria henkilöstövaikutuksia eikä se vaikuta asiakkaiden saamaan palveluun. Aineisto

6. Valtuustokysymys: Miten ympäristöterveys huomioidaan päätöksenteossa?

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Espoon seudun ympäristöterveys pyrkii aktiivisesti antamaan lausuntoja kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä hankkeissa. Ympäristöterveys rakentaa entistä tiiviimpää yhteistyötä Espoon kaupunkisuunnittelun ja ympäristökeskuksen kanssa erityisesti suurissa elinympäristöön vaikuttavissa hankkeissa. Vastaus valtuustokysymykseen

7. Valtuustokysymys: Miten Espoo helpottaa asiointia terveyspalveluissa, erityisesti ajanvarauksessa?

Asiasta pyydetään vanhusneuvoston lausunto.

8. Valtuustokysymys: Miten Espoon kaupunki edistää Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 tavoitteiden toteutumista?

Asia vedettiin pois listalta.

9. Arviointiraportti: Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu

Lautakunta merkitsi arviointiraportin tiedoksi. Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu on Espoossa kohtuullisen hyvällä tasolla. Tilannetta seurataan ja palveluja kehitetään jatkuvasti. Kotihoidon kehittämisohjelmassa paneudutaan asiakkaiden palvelukokonaisuuksien hallintaan. Espoon sairaalan ja HUS:n yhteistyönä haetaan uusia toimintamalleja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön. Henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään huomiota työtä sujuvoittamalla sekä liikkuvaa resurssipoolia ja rekrytointia kehittämällä. Arviointiraportti

Lisätiedot

Tämän kokouksen aineistot
sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat