Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 25.10.2018

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
25.10.2018 klo 20.10

5. Omaishoidon tuen toimintaohjeen tarkistaminen

Lautakunta hyväksyi omaishoidon tuen toimintaohjeen. Omaishoidosta maksettavaa palkkiota voidaan vähentää, jos hoidettava saa runsaasti muita julkisia palveluja. Alle 18-vuotiaan henkilön hoitamisesta maksettavaa palkkiota ei alenneta, vaikka hoidettava on keskimäärin kahdeksan tuntia tai pidempään muun kuin omaishoitajan vastuulla, mikäli muut omaishoidon tuen ohjeessa mainitut alentamisperusteet eivät täyty. Alennusperusteiden käytössä huomioidaan tapauskohtaisuus ja arvioinnissa otetaan huomioon myös omaishoidettavan hoidon kuormittavuus ja sitovuus. Esityksen sivuilla 7 ja 8 virkkeet "Omaishoito sitoo hoitajaa siinä määrin, ettei hän voi opiskella kokopäiväisesti tai käydä töissä." muutetaan muotoon "Omaishoito sitoo hoitajaa siinä määrin, ettei hän voi kokopäiväisesti käydä töissä." Tarkistettu toimintaohje tulee voimaan 1.1.2019. Aineisto

6. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteet

Espoon kaupunki uudistaa kuljetuspalvelujen hallintamallia. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset kilpailutetaan vuoden 2019 alussa ja otetaan asteittain käyttöön kesästä 2019 alkaen. Lautakunta päätti kuljetusten järjestämistä ja toteutusta koskevat hankintaperiaatteet:

 1. Palvelu on asiakkaalle turvallista.
 2. Palvelu on esteetöntä, saavutettavaa ja vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.
 3. Palvelu tulee saada kohtuullisessa ajassa ja sen tulee olla käytettävissä ympäri vuorokauden.
 4. Palvelukielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti.
 5. Kuljetusten yhdistely perustuu asiakkaiden vapaaehtoisuuteen.
 6. Palvelu toteutetaan yhdenvertaisesti Länsi-Uudenmaan alueella.
 7. Kuljettajat ovat ammattitaitoisia.
 8. Oman taksin käyttöoikeus (ns. vakiotaksikäyttöoikeus) on mahdollista niillä asiakkailla, joille se on perusteltua.

Lisäksi lautakunta toteaa kantanaan, että

 • palvelun tilaamisesta ei tule periä palvelumaksua ja sen käytön on oltava asiakkaalle helppoa
 • asiakkaiden erityistarpeet, avustajatarve ja mahdollisuus perheenä liikkumiseen on huomioitava
 • ohjauskeskuksen ja kuljetusten toimintaa on seurattava, arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti
 • työssäkäynti ja opiskelu tulee mahdollistaa niin, että kuljetus järjestyy työn ja opintojen aikataulujen mukaisesti.

7. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen palveluiden laajentaminen Länsi-Uudenmaan kuntiin

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee tilanteissa, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Tällä hetkellä Kauniainen ja Kirkkonummi ostavat Espoosta sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelua. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Espoo laajentaa sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut koskemaan Lohjan, Karkkilan, Vihdin, Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Hangon kuntia 1.1.2019 alkaen. Aineisto

8. Espoon talous- ja velkaneuvonnan siirto oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019 alkaen

Lautakunta merkitsi tiedoksi, että Espoon talous- ja velkaneuvonta siirretään oikeusapu- ja edunvalvontapiireille liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2019, kun uusi laki talous- ja velkaneuvonnasta tulee voimaan. Aineisto

9. Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta

Vastauksessa todetaan, että vammaisten palvelujen hyvä saatavuus ja riittävä arjen tuki on yksi Espoon kaupungin tulostavoitteista. Vammaispalveluissa on tehty toimenpiteitä käsittelyaikojen parantamiseksi ja tilanne on parantunut, mutta asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Vammaispalveluihin tulevien hakemusten käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti. Vammaispalvelut on panostanut vuonna 2018 ensiarviotiimin, ennen kaikkea sen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen. Aineisto

Lisätiedot

Tämän kokouksen esityslista ja aineistot
sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat