Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 23.8.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.8.2018 klo 19.01

4. Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, heinäkuu 2018

Lautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen ja selvityksen tulostavoitteiden toteutumisesta. Menomäärärahojen ennakoidaan ylittyvän 13,7 milj. eurolla. Tästä 9,8 milj. euroa johtuu  erikoissairaanhoidon menoista ja 3,9 milj. euroa pääosin henkilöstömenojen sopimuskorotuksista ja palkantarkistuksista. Tuloarvio on ylittymässä 0,6 milj. eurolla. Tulostavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Matinkylän alueen suun terveydenhuollon järjestelyt tuodaan lautakunnan päätettäväksi syksyn 2018 aikana. Aineisto

5. Investointiohjelma 2019–2030, lausunto

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019–2030 investointiohjelmassa otetaan huomioon seuraavat asiat:

  • Leppävaaran ja Espoonlahden palvelutorien suunnittelu käynnistetään yhteistyössä eri toimialojen kanssa
  • Matinkylän elä ja asu -hanke lisätään vuokratilakohteisiin vuodelle 2021–2022
  • Espoonlahden, Tapiolan ja Espoon keskuksen elä ja asu -hankkeisiin varaudutaan maankäyttöön liittyvin toimenpitein.

7. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, muutokset toimintaohjeeseen

Lautakunta hyväksyi kuljetuspalvelun toimintaohjeen tekniset muutokset, joissa otetaan huomioon 1.7.2018 voimaan tullut laki liikenteen palveluista sekä nykyiset toimintakäytännöt. Esitys

8. Kohdeavustusten myöntämisen periaatteet 2019

Lautakunta hyväksyi kohdeavustusten myöntämisen periaatteet. Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Vuonna 2019 kohdeavustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka kohdistuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen, vanhemmuuden tukemiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen, vähäosaisten auttamistyöhön, asunnottomuuden ehkäisyyn ja  työllistymisen edistämiseen. Aineisto

Tämän kokouksen aineisto kokonaisuudessaan