Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 24.5.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.5.2018 klo 19.49

4 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus

Lautakunta hyväksyi huhtikuun osavuosikatsauksen. Menomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 4,1 milj. eurolla. Tätä selittävät pääosin henkilöstömenojen yleiset sopimuskorotukset sekä sosiaaliohjaajien ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkantarkistukset. Tuloarvion ylitykseksi ennakoidaan 0,7 milj. euroa. Huhtikuun osavuosikatsaus ja arvio tulostavoitteiden toteutumisesta

5 Sepänkylän tukiasuntojen asiakasmaksu

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Sepänkylän tukiasuntojen asiakasmaksuna peritään 53 euroa kuukaudessa 1.8.2018 alkaen. Sepänkylän tukiasunnot tarjoavat kuntouttavaa asumispalvelua päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Esitys

6 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämisperiaatteet

Lautakunta kehotti jatkamaan kuljetuspalveluihin liittyvää valmistelua. Tarkoituksena on kilpailuttaa kuljetusten välitystoiminta ja kuljetuskalusto yhteistyössä läntisen Uudenmaan kuntien kanssa. Espoo toimii palvelun hankinnassa ja operoinnissa ns. isäntäkuntana. Lautakunta päättää erikseen kuljetuspalvelujen kilpailutuksen periaatteista. Palvelun sisältöä suunnitellaan yhteistyössä vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja asiakkaiden kanssa.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset täydentävät joukkoliikennettä ja mahdollistavat omatoimisen liikkumisen niille, joille nykyiset joukkoliikenneratkaisut eivät ole riittäviä. Espoo haluaa olla edelläkävijä liikkumisen palvelujen järjestäjänä: kuljetuspalveluihin tarvitaan uudenlaista kalustoa, entistä monimuotoisempia palveluratkaisuja ja älykkäästi toimiva välityspalvelu, joka tunnistaa ihmisten tarpeita. Esitys

7 Ison Omenan neuvolapoli: neuvolan ja Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyön kehittäminen, kokeilun jatkaminen

Lautakunta hyväksyi neuvolan ja Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyökokeilun ja -sopimuksen jatkon ajalle 1.1.–31.12.2019. Ison Omenan neuvolapolilla odottavat äidit ovat saaneet sekä neuvolan että erikoissairaanhoidon palvelut samasta paikasta. Kokeilun aikana mm. Jorvin erikoislääkäri, kätilö-diabeteshoitaja ja synnytyspelkoihin erikoistunut kätilö ovat työskennelleet Ison Omenan neuvolan tiloissa. Asiakkaat ja henkilöstö ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun, ja kustannukset ovat pienentyneet. Esitys

8 Lastensuojelun ympärivuorokautisen sijaishuollon valvontaraportti

Lautakunta merkitsi tiedoksi lastensuojelun ympärivuorokautisen sijaishuollon valvontaraportin vuodelta 2017


Kokousaineistot kokonaisuudessaan