Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 27.2.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.2.2018 klo 20.31

Kotihoidon valinnanvapauspilotti

Etelä-Tapiolan kotihoidon alueella toteutetaan valinnanvapauspilotti, joka alkaa toukokuussa 2018 ja päättyy syyskuussa 2019. Pilotin toimintamalli on rakennettu valinnanvapauslakiesityksen mukaiseksi. Kaikki Etelä-Tapiolan kotihoidon noin 150 asiakasta saavat pilottisetelin, jolla he voivat valita kotihoidon palvelut joko Espoon kaupungilta, yksityiseltä palveluntuottajalta tai kolmannen sektorin toimijalta. Asiakasmaksut ovat samat riippumatta sitä, kenen palvelut asiakas valitsee. Maksuun vaikuttavat palvelujen määrä, talouden koko ja tulot. Yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat voivat ilmoittautua mukaan pilottiin Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän kautta.

Pilotissa kerätään tietoa siitä, miten valinnanvapaus vaikuttaa asiakkaiden ja palveluntuottajien toimintaan sekä palvelun laatuun. Seniorineuvonta Nestori opastaa asiakkaita pilotin aikana.

Lautakunta hyväksyi kotihoidon valinnanvapauspilotin toimintamallin ja päätti pilottisetelien hintakatot arkisin ja viikonloppuisin eri kellonaikoina. Lisäksi lautakunta päätti, että pilotissa mukana olevat asiakkaat maksavat kaupungille asiakasmaksun, joka määräytyy samoin perustein kuin säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu. Asiakkaat eivät maksa palveluntuottajalle omavastuuosuutta.

Kotihoitoon liittyvät valtuustokysymykset

Lautakunta vastasi kotihoidon tilannetta koskeviin valtuustokysymyksiin: toteutuvatko vanhuspalvelulain edellyttämät oikeudet Espoossa, kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaaminen sekä vanhusten kotihoidon tilanne nyt ja tulevaisuudessa.

Erillinen tiedote kotihoidon uudistumisesta 23.2.2018

Valtuustoaloite kierrätysliikkeiden hyödyntämisestä toimeentulotuen asiakkaille

Lautakunta vastasi aloitteeseen, jossa ehdotetaan pääkaupunkiseudun kierrätysliikkeiden hyödyntämistä, kun toimeentulotuen asiakkaat tarvitsevat vaatteita. Vastauksessa todetaan, että kierrätysliikkeiden hyödyntäminen otetaan jo nyt huomioon Espoon sosiaalipalveluissa. Vaatteisiin ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea kunnasta, vaan ne kuuluvat Kelan myöntämän perustoimeentulotuen piiriin.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Lautakunta kehotti perusturvajohtajaa sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaa tuomaan lautakunnalle tiedoksi selvityksen sosiaali- ja kriisipäivystyksen muutosten jatkovalmistelusta sekä kiinnittämään erityistä huomiota yksikön johtamisen kehittämiseen, henkilöstön osallisuuden vahvistamiseen ja asukkaiden kannalta tärkeän palvelun laadun varmistamiseen.

Erillinen tiedote sosiaali- ja kriisipäivystyksen uudistumisesta 19.2.2018

Kaikki tämän kokouksen aineistot