Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 25.1.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.1.2018 klo 19.57

4. Käyttösuunnitelma vuonna 2018

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen tulotavoite on 79,5 milj. euroa ja menojen määrärahavaraus 771,3 milj. euroa vuonna 2018. Valtuusto pienensi terveyspalvelujen tulovelvoitetta miljoonalla eurolla, jotta asiakasmaksujen korotuksilta vältytään, ja myönsi 640 000 euron lisämäärärahan lapsiperheiden ja nuorten palveluihin sekä sosiaalityöhön. Lautakunta hyväksyi tarkistetun käyttösuunnitelman, jossa valtuuston päätökset on huomioitu.

5. Uusien toimitilojen varustaminen ja laitehankinnat vuonna 2018

Lautakunta hyväksyi toimitilojen ensikertaiseen varustamiseen sekä laitehankintoihin varatun määrärahan (1,3 milj. euroa) käyttämisen toimitilojen muuttojen edellyttämiin kaluste- ja laitehankintoihin, suun terveydenhuollon laitteiden uusimiseen, Aurorakodin henkilöturvajärjestelmän uusimiseen sekä Espoon sairaalan ultraäänilaitteen hankintaan.

6. Asiakasmaksut 1.3.2018 alkaen

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin päätettävissä olevat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut pysyvät ennallaan. Lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja tulorajoja tarkistetaan kansaneläke- ja työeläkeindeksien mukaisesti. Asiakasmaksujen perusteisiin tehdään muutamia tarkistuksia. Esitys asiakasmaksuiksi

7.-8. Järjestö- ja kohdeavustukset

Lautakunta päätti avustaa sosiaalipalvelujen ja kansanterveystyön järjestöjä ja veteraanien kuntoutusta yhteensä 465 000 eurolla. Lisäksi lautakunta hyväksyi kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille. Myönnetyt järjestöavustukset ja myönnetyt kohdeavustukset

9. Valtuustokysymys seniorien asumispalveluista

Lautakunta vastasi valtuustokysymykseen, joka koski tulevia elä ja asu -seniorikeskuksia, Soukan palvelutalon muuttumista elä ja asu -seniorikeskukseksi sekä hoivapalveluihin liittyvistä strategisia linjauksia. Ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisesti Espoossa varaudutaan toteuttamaan elä ja asu -seniorikeskuksia kaikkiin viiteen kaupunkikeskukseen.

10. Valtuustoaloite kielikahvilatoiminnan laajentamisesta

Lautakunta vastasi valtuustoaloitteeseen, jossa kirjastojen kielikahvilatoimintaa ehdotettiin laajennettavaksi palvelukeskuksiin tai seniorien päivätoimintaan. Taustalla on huoli ikäihmisten yksinäisyydestä. Vastauksessa esitetään selvitettäväksi kielikahvilan toteuttamismahdollisuudet Leppävaaran kirjaston, elä ja asu -seniorikeskuksen sekä eläkeläisyhdistysten yhteistyönä.

Kaikki tämän kokouksen aineistot