Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 22.11.2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.11.2017 klo 20.05

4. Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, lokakuu 2017

Lautakunta hyväksyi lokakuun osavuosikatsauksen ja selvitykset vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumisesta. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate toteutuu 15,8 milj. euroa alijäämäisenä muutettuun talousarvioon nähden. Tuloarvion alitukseksi ennakoidaan 8,4 milj. euroa. Menomäärärahojen ennakoidaan ylittyvän muutettuun talousarvioon nähden 7,4 milj. euroa, minkä vuoksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahamuutoksia.

5. Sosiaali- ja terveystoimen tilojen ulkopuolinen käyttö

Seniorien palvelukeskuksissa on kokous-, kerho- ja liikuntatiloja, joita vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön. Tilojen ulkopuolinen käyttö perustuu hakemukseen ja toimijoiden väliseen sopimukseen. Lautakunta päätti ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävistä  käyttökorvauksista ja totesi, että Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisesti eläkejärjestöiltä ei peritä korvausta sosiaali- ja terveystoimen tilojen käytöstä.

6. Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelmat 2017–2021

Lautakunta merkitsi tiedoksi Hyvinvointikertomuksen 2017–2021 sekä hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja työikäisten hyvinvointisuunnitelman. Lautakunta kehottaa sisällyttämään UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet ja toimenpiteet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan siten, että kaupunki voi hakea mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma Täyttä elämää ikääntyneenä on hyväksytty jo aiemmin. 

9. Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemykset valinnanvapauslakiluonnoksesta

Lautakunta kävi keskustelun sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ja antoi evästystä Espoon lausuntoa varten. Espoon lausuntoa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 27.11.2017.