Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 28.9.2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.9.2017 klo 18.28

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle taloussuunnitelman vuosille 2018‒2020 ja talousarvion vuodelle 2018.

Talousarvioesityksessä sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 796,4 milj. euroa ja toimintatulot ovat 84,1 milj. euroa. Lautakunta esittää, että talousarvioesitykseen lisätään 1,2 miljoonaa euroa kohdennettavaksi koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajien ja -lääkärien määrän lisäämiseen, lastenpsykiatrian avohoitopalveluiden saatavuuden parantamiseen sekä nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen.

Lautakunta toteaa lisäksi, että vuoden 2018 talousarviossa tulee varmistaa, että vanhusten pitkäaikaishoidon paikkojen määrä on tarpeeseen nähden riittävä, jotta ikääntyville espoolaisille pystytään tarvittaessa varmistamaan sujuva pääsy tehostetun palveluasumisen piiriin ja että vammaispalvelujen saatavuus paranee.

Lautakunta suhtautuu kriittisesti asiakasmaksujen korotuksiin. Mikäli asiakasmaksukorotusta ei toteuteta, tulee toimialan tulomäärärahaa laskea 1 miljoonaa euroa.

Kokouksen aineistot