Rakennusvalvonnan delegointirajat ovat muuttuneet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.6.2017 klo 14.00

Espoon rakennuslautakunnan ja rakennusvalvonnan viranhaltijoiden välisiä päätöstoimivallan delegointirajoja on muutettu 1.6.2017 voimaan tulleella Espoon kaupungin hallintosäännöllä.

Päätöstoimivaltaa on siirretty osittain lisää viranhaltijoille, mutta toimenpide- ja maisematyölupien osalta sitä on vähennetty. Delegointirajojen muutoksilla on tarkoitus nopeuttaa päätösprosesseja.

Viranhaltijoiden tekemät päätökset eivät ole riippuvaisia lautakunnan kokousaikataulusta ja ne saavat nopeammin lainvoiman johtuen niiden lyhyemmästä muutoksenhakuajasta, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Delegointirajojen muutosten myötä rakennuslautakunta tekee päätökset mm. seuraavasti:

  • rakennusluvista, joissa myönnettävää kerrosalaa on yli 2000 m2. Ennen kyseinen raja oli 1200 m2.

  • toimenpideluvista silloin, kun toimenpiteellä on laaja tai merkittävä kaupunkikuvallinen vaikutus tai rakentaminen poikkeaa huomattavasti alueen ympäristöstä

  • maisematyöluvista silloin, kun lupa kohdistuu rakennuspaikkaan ja jos maisemaa muuttavalla toimenpiteellä on laaja ja merkittävä kaupunkikuvallinen vaikutus tai se muokkaa huomattavasti alueen ympäristöä

  • purkamisluvista silloin, kun kysymys on suojellusta rakennuksesta. Aiemmin lautakunta myönsi purkamisluvat myös julkisille rakennuksille.

Tehdyt viranhaltijoiden ja lautakunnan päätökset löytyvät alla olevista linkeistä:

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset

Rakennuslautakunnan kokoonpano ja päätökset