Rakennuslautakunnan päätökset 2.11.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.11.2017 klo 7.00

Rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan neljälle uudisrakennushankkeelle. Lisäksi lautakunta teki päätöksen kiinteistölle sijoitettavista vesihuollon johdoista ja viemäreistä sekä antoi kaksi lausuntoa helsingin hallinto-oikeudelle.

Uudisrakennusluvat myönnettiin Leppävaaraan, Nöykkiöön ja Olariin rakennettaville asuinkerrostaloille. Lisäksi lautakunta antoi päätöksen rakennuslupaan, josta oli tehty oikaisuvaatimus.

Lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle koskivat rakennusluvasta tehtyä valitusta ja rakennetun ympäristön valvonta-asioista tehtyjä oikaisuvaatimuksia.

Muista esityslistalla olevista asioista päätettiin esityksen mukaisesti.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa,
kirkkojärventie 6 B, 2. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala, puh. 043 827 1135