Rakennuslautakunnan päätökset 14.12.

15.12.2017 klo 10.00

Kokouksessa myönnettiin rakennusluvat kuudelle uudisrakennushankkeelle. Lisäksi lautakunta käsitteli kahta oikaisuvaatimusta sekä merkitsi tiedoksi hallinto-oikeudelta tulleita päätöksiä.

Käsitellyt rakennushankkeet

Nöykkiöön, Matinkylään ja Kauklahteen myönnettiin uudisrakennusluvat asuinkerrostaloille sekä Lintuvaaraan rivitalolle ja kahdelle pienkerrostalolle. Lisäksi luvan sai Nöykkiöön rakennettava kolmekerroksinen liikerakennus, johon suunnitellaan automyymälää toimistotiloineen.

Rakennusluvan sai Matinkylän keskukseen sijoittuva asuinkerrostalon ja hotellin kokonaisuus. Kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu Tynnyritien varteen ja Suomenlahdentien puolelle nousee seitsemänkerroksinen hotelli, jonka katutasossa sijaitsevat hotellin aula- ja ravintolatiloja sekä Länsimetron Matinkylän aseman läntinen sisäänkäynti. Hotellihankkeesta on julkaistu tiedote, joka löytyy Espoo.fi verkkosivuilta.

Myös Länsimetro Oyn lupahakemus rakentaa Länsimetron ratatunneli Tiistilästä Kaitaalle sekä Riilahdentien, Hyljetien ja Suomenlahdentien kuilurakennusten maanalaiset osat hyväksyttiin kokouksessa. Metrohankkeen etenemisestä löytyy lisätietoa Länsimetron verkkosivuilta osoittesta https://www.lansimetro.fi/tietoa-hankkeesta/

Muut asiat

Kokouksessa käsiteltiin myös luvattoman rakennustyön keskeytys, lautakunnalle toimitettu oikaisuvaatimus koskien rakennuslupamaksua sekä oikaisuvaatimus koskien Tapiolassa sijaitsevan asuinkerrostalon julkisivun uusimista. Lautakunta päätti asiat esitetyn mukaisena.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa,
kirkkojärventie 6 B, 2. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala, puh. 043 827 1135