Rakennuslautakunnan päätökset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.11.2017 klo 19.40

Rakennuslautakunta päätti vuoden 2017 HURRAA-tunnustuspalkinnon jakamisesta. Palkinnon saajat julkistetaan 15.12.2017 klo 13.00.

Vuoden kolmas osavuosikatsaus

Espoon kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoitava vuoden kolmas osavuosikatsaus toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta on laadittu tammi-lokakuulta. Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin ja mm. tulostavoitteiden toteutumiseen.

Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Rakennusvalvontakeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa.

Myönnettyjen lupien määrä oli lokakuun lopussa 1 555 kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus 2 523 000 m³.

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 51 henkilöä, vakituisia 49 ja määräaikaisia kaksi. Ennakoivaan rekrytointiin panostetaan ja rekrytoinneilla pyritään vastaamaan palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden asettamiin vaatimuksiin.

Rakennusvalvontakeskuksen sitova toimintakate on 1,067 milj. euroa. Toteumaennuste vuodelle 2017 on toimintakatteen osalta 2,5 milj. euroa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tarkistaa rakennuslautakunnan sitovan toimintakatteen 2,482 milj. euroon lokakuun toteumaennusteen perusteella.

Käsitellyt rakennushankkeet

Kokouksessa myönnettiin rakennusluvat kahdelle uudisrakennushankkeelle sekä yhdelle laajennus- ja muutosluvalle. Lisäksi lautakunta antoi päätöksen yhteensä neljään oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimukset oli tehty myönnetyistä toimenpideluvista, pientalon rakennusluvasta sekä rakennuslautakunnan määräämästä maksusta.

Otaniemessä, Vuorimiehentiellä, peruskorjataan korkeakoulurakennusta. Lämpömiehenkujalla sijaitseva tutkimuslaitos muutetaan Kivimiehen alakouluksi ja päiväkodiksi. Lisäksi muutetaan Miestentiellä sijaitseva toimistorakennus määräaikaisesti opetustiloiksi.

Vanttilaan Lasihytti -kadulle suunnitellaan kaksi kerroksista liiikerakennusta. Rakennuksen yläkerrokseen sijoittuvat myymälätilat ja alempaan kerrokseen pysäköinti- ja varastotilat.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa,
kirkkojärventie 6 B, 2. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala, puh. 043 827 1135