Rakennuslautakunnan kokous 9.5.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.5.2019 klo 9.36

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennuslautakunta myönsi uuden rakennusluvan Leppävaaraan. Kyseessä on Monikon koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Lupa käsittää myös koulukeskukseen sijoittuville päiväkodeille sekä piha-alueelle rakennettavat kolme varastoa, pihakatokset sekä polkupyöräkatoksena toimivan meluaidan ja päiväkodin piha-alueen aitaamisen. Lisäksi myönnettiin lupa rakennustöiden aloittamiselle ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Myönnetty laajennuslupa koski Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hakemaa lupaa Jorvin sairaalan rakennuksen yksi korjaustyölle.

Muut asiat

Rakennuslupien lisäksi lautakunta käsitteli toimenpidelupa-asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen, antoi lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle ja asetti uhkasakon. Lautakunta jätti käyttämättä otto-oikeuttaan kolmeen henkilöstöpäätökseen.

Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja Helsingin hallinto-oikeudesta tulleen päätöksen.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 4, 1. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Solja Mäkelä, puh. 050 525 4594