Rakennuslautakunnan kokous 4.10.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.10.2018 klo 13.58

Rakennuslautakunta päätti viime torstain kokouksessaan ensi kevään kokousaikataulusta.

Rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2019 kevätkaudella seuraavasti:

17.1.              torstai            klo 17.00
7.2.                torstai            klo 17.00
28.2.              torstai            klo 17.00
21.3.              torstai            klo 17.00
11.4.              torstai            klo 17.00
9.5.                torstai            klo 17.00
6.6.                torstai            klo 17.00
27.6.              torstai            klo 17.00

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennuslautakunta myönsi rakennusluvat kahdelle uudisrakennushankkeelle. Tapiolan alueelle rakennetaan puurunkoinen 13-kerroksinen opiskelija-asuntoja käsittävä asuinrakennus, ja 1-kerroksinen aputiloja sisältävä rakennusosa. Rakennus rakennetaan Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön käyttöön.

Kurttilaan rakennetaan Kungsgårdsskolan uudisrakennus, johon sisältyy ruotsinkielinen alakoulu ja esiopetustilat, sekä yhden varhaiskasvatusryhmän tilat. Lisäksi rakennetaan liikuntakenttä, ulkoliikunta- ja pihavarastoja sekä jäte- ja kiinteistövarasto, ja tontti aidataan osittain.

Muut asiat

Lisäksi lautakunta käsitteli kaksi oikaisuvaatimusta, asetti uhkasakon rakennustöiden loppuunsaattamiseksi ja päätti otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin. Lisäksi lautakunta päättää järjestään sen jäsenille ja varajäsenille seminaarin 25.10.. Seminaariin osallistuu myös rakennusvalvontakeskuksen henkilöstöä tarpeellinen määrä.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, kirkkojärventie 6 B, 2. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala, puh. 043 827 1135