Rakennuslautakunnan kokous 25.10.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.11.2018 klo 10.18

HURRAA!-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko. Tänä vuonna rakennuslautakunta valitsee voittajan 22.11. olevassa kokouksessa, ja palkinnonsaaja julkaistaan perjantaina 14. joulukuuta.

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan neljälle uudisrakennushankkeelle Leppävaaraan, Espoon Keskukseen, Sepänkylään ja Kalajärvelle, sekä yhden muutosluvan Otaniemeen.

Muut asiat

Lisäksi lautakunta käsitteli kaksi rakennusluvasta tehtyä oikaisuvaatimusta, ja yhden rakennuslupamaksusta tehdyn oikaisuvaatimuksen, käsitteli seminaariin osallistumista ja yhden tiedoksi tulleen asian.

Rakennuslautakunta päätti jättää käyttämättä otto-oikeutta virkamiehen päätökseen liittyen kaupunkikuva-arkkitehdin vakinaisen viran täyttämiseen.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, kirkkojärventie 6 B, 2. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
rakennuslupapäällikkö Solja Mäkelä, puh. 0505254594