Rakennuslautakunnan kokous 14.11.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2019 klo 9.00

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennuslupa myönnettiin Olariin. Kyseessä on 6-8 kerroksinen asuinkerrostalo, johon sijoittuu 101 asuntoa.

Muut asiat

Lautakunta antoi Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon rakennusluvasta tehdyn valituksen johdosta, sekä käsitteli kaksi rakennusluvista tehtyä oikaisuvaatimusta. 

Lautakunnalle annettiin tiedoksi myös eduskunnan oikeusasiamiheltä tullut päätös kantelusta, ja kaksi Helsingin hallinto-oikeuden antamaa päätöstä.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 4, 1. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo, puh. 040 507 3784