Rakennuslautakunnan kokous 11.2.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.2.2020 klo 10.28

Käsitellyt rakennushankkeet

Rakennusluvat myönnettiin Espoon keskukseen, Tapiolaan, Laajalahteen, Espoonlahteen ja Otaniemeen. Rakennuslupia käsiteltiin yhteensä kahdeksan. Aloittamisoikeus myönnettiin jo aiemmin Kaitaalle myönnetylle rakennushankkeelle.

Muut asiat

Lautakunnalle esiteltiin vuoden 2019 tilinpäätöksen ennakkotieto, ja vuoden 2020 käyttösuunnitelma.  

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettu selvitys koski toimenpidenluvan valitusta. Jatkuvan valvonnan toimenpidepyyntö saatettiin lautakunnan päätettäväksi.

Päätösten ennakkotieto ja pöytäkirja:

Rakennuslautakunnan esityslista/ennakkopöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävissä julkipanon jälkeen rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 4, 1. krs.

Lisätietoja:
rakennuslautakunnan pj. Janne Tähtikunnas, puh. 0400 893 583
vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo, puh. 040 507 3784