Pääkaupunkiseudulle etsitään yhteisiä toimintatapoja lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.4.2019 klo 19.08

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnat kokoontuivat Espoossa 3.4.2019. Tapaamisessa jatkettiin viime vuonna aloitettua yhteistä keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso esitteli Islannin mallia. Islannissa nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt huomattavasti, kun aikuisten läsnäoloa nuorten vapaa-ajanvietossa on lisätty. Islannin mallissa yhdistyvät tutkimustieto, politiikka ja käytännön toiminta, ja koko yhteisö osallistuu nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Vantaan perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom kertoi Vantaalla käynnistetystä Lapset SIB -hankkeesta, joka on uudenlainen keino tukea perheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Tukitoimet rahoitetaan erilliseen rahastoon sijoittajilta kerätyillä varoilla.

Alustusten jälkeen lautakunnat pohtivat, mitä pääkaupunkiseudun kuntien pitäisi yhdessä saada aikaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskustelussa nousi vahvasti esille, että nuoret tulee ottaa mukaan suunnittelemaan seuraavia askelia. Myös Islannin ”koko kylä kasvattaa” -mallista olisi opittavaa pääkaupunkiseudulla.

Yhteinen keskustelu jatkuu. Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyslautakunnat tapaavat seuraavan kerran syksyllä 2019 Vantaalla.