Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 10.3.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.3.2021 klo 20.57

Lautakunta pyysi valmistelemaan toimenpide-esityksen yrittäjyyskasvatuksen vahvistamisesta espoolaisissa kouluissa 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että espoolaisissa kouluissa lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys elämänhallintaan, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan korostuu tulevaisuudessa, kun työelämän muutos ja -vaatimukset edellyttävät yksilön herkkyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä espoolaisten yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten, kuten Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa tiivistetään. Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle valmistellaan toimenpide-esitys, jolla yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan espoolaisissa kouluissa. 

Sivistystoimen lausunto (Kiviruukki) osayleiskaavaehdotuksesta, alue 840400 (3) 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimen lausunnon Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksesta. Lautakunta toivoo lisäksi, että Kiviruukin palveluverkon aluevaraukset ovat riittävät huomioimaan läntisen Espoon päiväkoti, koulu ja lukiotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Jo tällä hetkellä julkisten palveluiden osuus on alimitoitettu tarpeeseen nähden. Alueelle tulee varata myös tiloja kulttuurille. Taiteen talon mahdollisuutta sijoittua Kiviruukkiin tulee selvittää. 

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistamista ja viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttomuudesta varhaiskasvatuksesta (4-5) 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettu laki muuttuu 1.8.2021 alkaen siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan. Uudistuksen tarkoitus on kasvattaa työllisyyttä ja helpottaa perheiden arkea.  

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksutonta varhaiskasvatusta jatketaan valtakunnallisen kokeilun päätyttyä 31.7.2021. Koskee myös palvelusetelillä tuotettua varhaiskasvatusta. 

Valtuustoaloite kouluille yhtenäisestä toimintamallista kiusaamisen/väkivallan ehkäisyyn, tilanteiden hoitoon ja viranomaisyhteistyöhön (8) 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen koulujen yhtenäisestä toimintamallista kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn, tilanteiden hoitoon ja viranomaisyhteistyöhön. 

Kiusaamiseen on Espoon kouluissa nollatoleranssi. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle -suunnitelma yhdenmukaistaa kiusaamisen ja väkivallan vastaista toimintaa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Suunnitelmassa on 14 toimintatapaa, joilla ehkäistään kiusaamista ja väkivaltaa. Henkilöstöä tuetaan koulutuksilla ohjelman toimeenpanossa.  

Muut asiat 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi: 

  • lausunnon tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista (6) 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hylkäsi: 

  • Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemuksen (7) 

Lautakunta hyväksyi:  

  • suomenkielisen opetuksen toimintakertomuksen vuodelta 2020 (11) 
  • englanninkielisen opetuksen valintakokeen ajankohdan siirron (14)  

Lautakunta jätti pöydälle: 

  • erityisen tuen lähikoulupilotin (9) 

Yhteyshenkilöt 

Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com  
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi  
Tapio Erma, lukiolinjan päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi  
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi  
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 

Esityslista 

Lautakunnan jäsenet