Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 18.11.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.11.2020 klo 19.41

5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset 2020 – 2021

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen käytössä olevia tiloja ja niiden muutostarpeita on tarkasteltu laajempana kokonaisuutena. Tarkastelun kohteena ovat olleet etenkin pienet päiväkodit ja osa ryhmäperhepäiväkotitiloista.

Tavoitteena on varmistaa tilojen terveellisyys ja turvallisuus, kunnostustarpeet suhteessa tilan suunniteltuun käyttöaikaan, varhaiskasvatuksen kysynnän muutoksen vaikutus aluetason paikkatarpeeseen ja sitä kautta mahdollisuudet ja tarpeet luopua pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista.

Ryhmäperhepäiväkotitiloja koskevat määräykset ovat tiukentuneet vuosien aikana niin, että nykyisin ryhmäperhepäiväkotitiloihin kohdistuu miltei päiväkotitiloja vastaavat vaatimukset mm. ilmanvaihdossa, lepohuoneiden poistumisteissä sekä muissa vaatimuksissa. Useat ryhmäperhepäiväkodit on perustettu alkuaan asuinkäyttöön suunniteltuihin tiloihin, joissa esimerkiksi ilmanvaihto on mitoitettu huomattavasti pienemmälle käyttäjämäärälle kuin on ryhmäperhepäiväkodissa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että:

  • Ryhmäperhepäiväkoti Leppäkertun, Perkkaanmetsän ja Tammenterhon toiminta päättyy 31.12.2020, koska tiloihin ei voi palata.
  • Ryhmäperhepäiväkoti Suviniityn ja päiväkotiryhmä Suviradan toiminta päättyy, kun Suviniityn uusi päiväkoti valmistuu.
  • Ryhmäperhepäiväkoti Kulloonrinteen toiminta päättyy 30.6.2021, kun tiloista on mahdollisuus luopua ja alueen palvelutarve mahdollistaa luopumisen.
  • Ryhmäperhepäiväkoti Oktaavin toiminta päättyy 30.6.2021, kun tiloista on mahdollisuus luopua Mankkaan päiväkodin laajentuessa.
  • Asuntopäiväkoti Kyyhkyn ja ryhmäperhepäiväkoti Lintupihan toiminta päättyy, kun Monikon päiväkoti valmistuu kesällä 2021.

7 Suomenkielisten lukioiden opiskelijavalintakriteerien hyväksyminen lukioiden linjoille sekä erityisen koulutustehtävän saaneille lukioille

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi lukioiden valintakriteerit seuraavien lukioiden linjojen hakukohteisiin 19.11.2020 alkaen.

Kaitaan lukion kuvataidelinjalla, Leppävaaran lukion urheilulinjalla ja Viherlaakson lukion taidelinjalla valintakriteerit eivät muuttuneet.

Haukilahden lukion urheilulinjan opiskelijavalinnassa ei enää huomioida painopistelajeista saatavia lisäpisteitä. Otaniemen lukion teatterin ja median linjalla ei enää keskiarvon laskennassa huomioida ilmaisutaidon/draaman arvosanaa.

Lisäksi lautakunta hyväksyi lukioiden valintakriteerit seuraavien erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden hakukohteisiin 19.11.2020 alkaen.

Otaniemen matematiikka-luonnontiedelukion valintakriteerit muuttuivat siten, että mahdollisuus korvata pääsykoe sijoittumalla 20 parhaan joukkoon peruskoulun valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa, pääsemällä loppukilpailuun Metsävisan valtakunnallisessa kilpailussa tai sijoittumalla 20 parhaan joukkoon lukion neljän tieteen kilpailussa poistui.

Tapiolan lukion musiikin koulutusohjelman valintakriteerit eivät muuttuneet.

Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan valintakriteerit muuttuivat siten, että pääsykokeesta luovuttiin ja opiskelijavalinta perustuu päättötodistuksen tai rehtorin harkinnan mukaisesti siihen rinnastettavan todistuksen lukuaineiden keskiarvoon.

Kokousasia kokonaisuudessaan.

Muita huomioita kokouksesta:

  • Lautakunnalle annettiin kokouksen alussa ajankohtainen korona-tilannekatsaus.

  • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion, strategian osavuosikatsaus 3:n.

  • Selvityspyyntö: Lautakunnalle tuodaan selvitys vuoden 2020 aikana iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisen avustuksen kriteereistä.

Kokouksen esityslista