Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 28.10.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.10.2020 klo 21.06

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi kokouksessaan suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärät lukuvuodeksi 2021-2022. Aloituspaikkoja varataan aikaisempia vuosia enemmän niin määrällisesti kuin suhteessa peruskoulun päättävän ikäluokan kokoon. Lautakunta päätti lisäksi, että Keski-Espoon oppilasalue ja Pohjois-Espoon oppilasalue yhdistetään 1.1.2021 lukien. Oppilasalueen nimeksi tulee Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnot päiväkotien hankesuunnitelmista (3-4)  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi lausuntoinaan Espoonlahden päiväkoti 2 hankesuunnitelmasta (3) sekä Aarrekartan päiväkodin hankesuunnitelmasta (4), että molemmissa hankesuunnitelmissa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä.  

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2021–2022 (7) 

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 135 päiväkodin toimintana siten, että osa esiopetusryhmistä toimii päiväkodeissa, osa koulun tiloissa ja 21 päiväkodin esiopetus toimii sekä päiväkodilla että koulun tiloissa. Lisäksi 12 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana. Esiopetusta järjestäviä yksiköitä tulee lisää tähän lukuvuoteen nähden. Lautakunta toivoo, että kielikylpyesiopetus palautetaan Päivänkehrän koululle heti, kun se tilojen puolesta on mahdollista. 

Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen (pöydälle 7.10.2020) (9) 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttamisesta liitteen mukaisesti. Uudet oppilasvalintaperusteet tulevat voimaan 1.1.2021.  

Lautakunnalle tuodaan esitys seuraavaan kokoukseen kielikylpyopetuksen 7. luokan oppilasvalintakriteereiden mahdollisesta muuttamisesta. 

Perusopetuksen lukuvuoden  2021-2022  oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset (10) 

Lautakunta päätti 7. luokkien A-kielten ryhmistä, jotka alkavat syksyllä 2021. Lisäksi lautakunta päätti painotettuun opetukseen valittavien enimmäis- ja vähimmäisoppilasmääristä 1.,3. ja 7.luokilla.  

Seuraavat asiat palautettiin valmisteluun: Lautakunta velvoitti opetustoimea käymään läpi Pakankylän ja Nuuksion koulujen tulevaa ensimmäistä luokkaa koskevat oppilasjärjestelyt. Lautakunta pyytää lisäksi selvitystä Haukilahden koulun A1 -ranskan opetuksesta lukuvuonna 2020-21. Lautakunta tekee päätöksen Haukilahden koulun A1 -ranskan jatkosta seuraavassa kokouksessa.  

Perusopetuksen oppilasalueiden muuttaminen (11) 

Lautakunta päätti, että Keski-Espoon oppilasalue ja Pohjois-Espoon oppilasalue yhdistetään 1.1.2021 lukien. Oppilasalueen nimeksi tulee Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue.  

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalueiden rajan tuntumassa asuvista koulutulokkaista ja yläkouluun siirtyvistä osa on vuosittain esittänyt lähikoulutoiveekseen toisella oppilasalueella sijaitsevan koulun lyhyemmän koulumatkan ja/tai parempien kulkuyhteyksien vuoksi. Tällaisia toiveita ei ole aikaisemmin voitu ottaa huomioon, sillä lähikouluksi voidaan osoittaa vain jokin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen kouluista. 

Oppilasalueiden yhdistäminen mahdollistaa lähikoulutoiveiden huomioimisen voimassa olevien oppilaaksiottoa koskevien linjausten puitteissa. Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalueiden yhdistäminen mahdollistaa myös koulujen tilakapasiteetin hyödyntämisen joustavammin. 

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi  2021-2022  (13)  

Lautakunta hyväksyi lukiokoulutuksen aloituspaikkamääräksi esitetyt 1 977 aloituspaikkaa lukuvuodelle 2021-2022. Aloituspaikkoja varataan aikaisempia vuosia enemmän niin määrällisesti kuin suhteessa peruskoulun päättävän ikäluokan kokoon. Lukuvuonna 2021-2022 aloituspaikkoja on 66 prosentille ikäluokasta. Tämä on 158 aloituspaikkaa enemmän kuin vuonna 2020. Lukiokoulutuksen suosio on Espoossa valtakunnallisesti katsoen korkea. Aloituspaikkamäärän kasvattaminen on yksi keskeinen keino alimpien sisäänottokeskiarvojen madaltamisessa. 

Muut asiat: 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteiden tarkistaminen (5) päätettiin esityksen mukaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät (8). Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Espoon yhteislyseon lukion nimi on 1.1.2021 lukien Espoon yhteislyseo (14). 

Lautakunta hyväksyi selvityksen taiteen perusopetuksesta Espoossa sekä Käsityökoulu Robotin ja International School of Music Finlandin opetussuunnitelmista ja hyväksyi heidät osaksi Espoon taiteen perusopetusta (15). Espoossa taiteen perusopetusta annetaan arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityötaiteessa (design ja teknologia), musiikissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa.  

Lautakunta käsitteli kohdat 16-22 ja jätti pöydälle seuraavat asiat:  

  • Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten muuttaminen (12)  

  • Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (6) 

  • Asiat päätettiin siirtää lautakunnan ylimääräiseen kokoukseen 11.11.2020.  


Lisätietoja:   
Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com 
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi 
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi 
Tapio Erma, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi 

Esityslista

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta