Opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 22.1.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.1.2020 klo 18.50

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Sunan koulun ekaluokkalaisten opetuksen järjestämisestä koulurakennuksen korjausten aikana.

Pitkänotkon päiväkodin tarveselvitys (4)

Keski-Espoossa varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa tulevina vuosina, jolloin alueelle tarvitaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja. Takkavitsankujalle suunnitellussa Pitkänotkon päiväkodissa olisi kahdeksassa ryhmässä 168 uutta varhaiskasvatuspaikkaa alueen lapsille.

Lautakunta toivoi lisäselvitystä mahdollisista rakennuspaikoista tai muista päiväkotitoimintaan soveltuvista tiloista. Lautakunta jätti asian pöydälle.

Sunan koulun 1. luokan opetuksen järjestäminen keväällä 2020 (5)

Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti, että Sunan koulun ekaluokkalaisten opetus järjestetään 5.2. alkaen Kauklahden koulun tiloissa, jotta Sunan koulurakennuksen korjaustyöt saadaan nopeammin valmiiksi.

Ensimmäistä luokkaa esitettiin poikkeuksellisesti siirrettäväksi, koska näitä luokkia opettavat luokanopettajat. Kun ekaluokkalaisia opettavat omat luokanopettajat, sekä oppilaat että opettajat voivat olla samassa osoitteessa koko koulupäivän ajan, eikä siirtymiä tule. Vanhemmilla oppilailla on eri opettajien tunteja, jolloin siirtymiä tulisi.

Oppilaille järjestetään kuljetus Sunan koulun pihalta Kauklahden koululle.

Muut asiat:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon Uusikummun liikuntasalilaajennuksen hankesuunnitelmasta (3). Lautakunnan mielestä arvioitu neliövuokra on korkea. Lautakunta pitää tärkeänä, että yksityiskohtaisessa suunnittelussa pyritään ratkaisuihin, joilla rakennuskustannuksia ja vuokratasoa saadaan merkittävästi laskettua.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti. Lisäksi lautakunta sai tilannekatsauksen Pohjois-Tapiolan koulun sekä Sepon koulun tämänhetkisestä tilanteesta.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet