Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 23.10.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.10.2019 klo 21.28

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä Leppävaaran ja Veräjäpellon koulut yhdistyvät 1.8.2021 alkaen yhtenäiseksi peruskouluksi. Lisäksi lautakunta päätti lukuvuoden 2020-2021 esiopetuksen järjestämisestä ja lukioiden aloituspaikoista sekä merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuoden 2019 talousarviot.

Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen yhdistyminen 1.8.2021 lukien (4)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Leppävaaran ja Veräjäpellon kouluista muodostetaan 1.8.2021 lukien yhtenäinen peruskoulu. Koulun nimeksi tulee Leppävaaran koulu.

Koulujen yhdistämisellä ennen Leppävaaran koulukeskus Monikkoon siirtymistä halutaan varmistaa, että työyhteisöille jää riittävästi aikaa uuden yhteisen työyhteisön rakentamiseksi ja käytännönjärjestelyistä sopimiseksi.

Karhusuon alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.1.2020 lukien (5)

Lautakunta päätti, että Karhusuon alakoulu muutetaan yhtenäiseksi peruskouluksi 1.1.2020 lukien. Koulun nimi säilyy Karhusuon kouluna. Kuudennella luokalla opiskelevien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2020-2021, vaan he jatkavat Karhusuon koulussa perusopetuksen loppuun asti.

Päätös noudattaa lautakunnan 18.4.2018 hyväksymää koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelmaa, jossa esitettiin, että Karhusuon alakoulu muutetaan vuosien 2020-2021 aikana yhtenäiseksi peruskouluksi.

Perusopetuksen lukuvuoden 2020-2021 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset (7)

Lautakunta päätti lukuvuoden 2020-2021 perustettavien yleisopetuksen opetusryhmien minimikoosta, painotetun opetuksen aloittavien ryhmien koosta sekä A-kielten ryhmistä 7. luokalla. Lautakunta poisti kohdan 2, jonka mukaan yleisopetuksen 1. luokan minimikoko kokonaisena tai osana yhdysluokkaa olisi ollut 10 oppilasta.

Ensi lukuvuodelle perustetaan uusi englanninkielisen opetuksen ryhmä Kivimiehen koulun tiloihin. Kivimiehen koulun tilojen hyödyntäminen Espoo International Schoolin toisena opetuspisteenä mahdollistaa yhden seitsemännen luokan lisäryhmän Espoo International Schooliin Opinmäen toimipisteeseen. Lautakunta edellytti, että uuden toimipisteen suunnittelussa ja kehittämisessä kuullaan kouluyhteisöä sekä lautakuntaa.

Lisäksi kaksikielinen (suomi-englanti) opetus laajenee Meritorin kouluun (1. luokka), mikäli ryhmään tulee tarpeeksi hakijoita.

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2020-2021 (8)

Lautakunta hyväksyi lukiokoulutuksen aloituspaikkamääräksi esitetyt 1 819 aloituspaikkaa lukuvuodelle 2020-2021. Aloituspaikkoja varataan lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti lähes 64 prosentille ikäluokasta, määrällisesti 37 viime vuotta enemmän.

Lautakunta päätti lisäksi, että lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Leppävaaran lukion urheilulinjan aloituspaikoista ei tehdä varauksia mihinkään tiettyyn urheilulajiin. 

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2020-2021 (4)

Lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta järjestävät 122 päiväkotia ja 14 koulua. Tarkennukset esiopetusta järjestävistä yksiköistä käsitellään lautakunnassa maaliskuussa, kun esiopetuksen hakijamäärät ovat selvillä.

Muut asiat:

Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä suomenkielisen opetuksen vuoden 2019 talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset tilanteessa 30.9.2019 (12,13).

Lisäksi lautakunta antoi lausuntonsa valtuustoaloitteeseen avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia (14) sekä valtuustoaloitteeseen psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä kouluissa (15).

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Lautakunta sai kokouksessa myös perusteellisen selvityksen Pohjois-Tapiolan koulun tilojen tilanteesta. Koulutilojen tilannetta seurataan päivittäin ja siitä tiedotetaan aktiivisesti. Koulussa on uudelleen käynnistetty sisäilmatyöryhmä ja marraskuussa saadaan uudet sisäilmatutkimustulokset tilanteesta. Lisäksi lautakunta sai selvityksen Leppävaaran lukion tilojen tilanteesta. Tiloista noussut huoli otetaan vakavasti.