Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 20.3.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.3.2019 klo 21.59

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 5-vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen ajalle 1.8.2019-31.7.2020 (§7)

Espoon valtuusto on päättänyt talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että viisivuotiaiden lasten maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta kokeillaan ajalla 1.8.2019 – 31.7.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti maksaa kuntalisää yksityisen hoidon tuen toimipaikoille, jotka alentavat espoolaisten vuonna 2019 viisi vuotta täyttävien lasten varhaiskasvatusmaksua maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ajalla 1.8.2019 – 31.7.2020. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on 40 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 116 €/kk

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut (§6)

Lautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan osallistumisesta ei peritä maksua 1.8.2019 alkaen. Maksuttomuuden tavoitteena on lisätä kerhotoiminnan houkuttelevuutta perheille ja lisätä kerhotoimintaan osallistuvien lasten määrää.

Laajalahden koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien (§11)

Lautakunta päätti, että Laajalahden koulun perusopetus ja iltapäivätoiminta järjestetään 1.8.2019 lukien Otaniemessä sijaitsevassa Kivimiehen koulussa (os. Lämpömiehenkuja 2-3). Tarkoituksena on peruskorjata ja laajentaa koulua 1.8.2019 alkaen.

Vuosiluokkien 1-4 oppilaille järjestetään tilausbussikuljetus Laajalahden koulun läheisyydestä Kivimiehen koululle ja 5-6.-luokkalaiset saavat koulumatkoilleen julkisen liikenteen matkakortin, mikäli koulumatka kotoa Kivimiehen kouluun on yli 3 kilometriä. Alakouluikäiset oppilaat palaavat peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuttua Laajalahden kouluun. Joukkoliikenteellä kulkemisen sujuvuutta seurataan ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoidaan.

Selvitys kielikylpyopetuksen englanninkielen opetuksesta ja opetustuntien lisäämisestä tuntikehykseen (§10)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen kielikylpyopetuksen englanninkielen opetuksesta ja opetustuntien lisäämisestä tuntikehykseen. Espoon kaikille kielikylpyoppilaille opinto-ohjemaan kuuluu alakoulussa vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kieli, jonka lisäksi heillä on mahdollisuus opiskella vapaaehtoista A2-kieltä.

Kaikilla oppilailla on tällä hetkellä sama enimmäistuntimäärä Espoossa. Mikäli kielikylpyoppilaiden A1-kielenä säilyisi ruotsi ja lisäksi kielikylpyoppilaiden englanti muutettaisiin A1- englanniksi, se vaatisi tuntikehykseen vähintään 6 opetustuntia lisää kielikylpyoppilaille. Syntyvät kustannukset vähentäisivät kielikylpyopetusta antavien koulujen muuhun opetukseen käytettävää resurssia. Koulutuksen yhdenvertaisuuden vuoksi sama linjaus tulee ottaa huomioon kaikkien espoolaisten oppilaiden osalta.

Lukuvuodeksi 2019-2020 vuosiluokille 7-9 perustettavat opetusryhmät ja niiden enimmäisoppilasmäärät (§12)

Lautakunta päättää vuosittain peruskouluihin perustettavista uusista opetusryhmistä ja niiden enimmäisoppilasmääristä. Lautakunta päätti lukuvuoden 2019-2020 seitsemännen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät, seitsemänsien vuosiluokkien erityisluokat, joustavan, perusopetuksen opetusryhmän maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät sekä erilliset maahanmuuttajaopetuksen ryhmät vuosiluokille 7-9 valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneille oppilaille esityslistan mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi eri opetusmuotoihin ja painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2019-2020 valittujen oppilaiden määrät. Lautakunnalle tuodaan selvitys erityisen tuen pilotista (§12).

Muut asiat:

Lautakunta hyväksyi suomenkielisen varhaiskasvatuksen (§8) ja suomenkielisen opetuksen (§9) toimintakertomukset vuodelta 2018 sekä Leppävaaran lukion (§4) tarveselvityksen. Pöydälle lautakunta jätti asiat §3 ja §15-19. Lisäksi lautakunta päätti käyttää otto-oikeutta iltapäivätoiminnan avustusten takaisinperinnästä tehtyihin päätöksiin (§25). Ylimääräisenä asiana lautakunta päätti, että sille tuodaan selvitys kansainvälisen yläkoulun tilatarpeista.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.