Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 12.12.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.12.2018 klo 21.14

Taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2019 (§3)

Taiteen perusopetusta vuoden 2019 alussa Espoossa antaa yhteensä 17 yksityistä oppilaitosta, joista 13 haki avustusta lautakunnalta vuodelle 2019. Taiteen perusopetus on osa yleissivistävää koulutusjärjestelmää.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myönsi taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset ja muut tuet vuodelle 2019 esityslistan liitteen mukaisesti: lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 4 103 976 euroa ja muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 354 375 euroa.

Uusikummun päiväkodin alustava tarveselvitys (§6)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Uusikummun päiväkodin alustavan tarveselvityksen liitteen mukaisesti. Niittykumpuun sijoittuva päiväkoti mitoitetaan kuudelle lapsiryhmälle ja sen rakenteellisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 126. Alustavan aikataulun mukaisesti uudisrakennushankkeena ns. kivijalkaan rakennettava päiväkoti olisi käyttöönotettavissa vuoden 2021 alussa.

Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilojen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeen tarveselvitys (§7)

Pohjois-Espoossa sijaitsevassa Kalajärven koulussa opiskelee vuosiluokilla 1-9 yhteensä 431 oppilasta kuluvana lukuvuonna. Koulurakennuksessa sijaitsevat myös Kalajärven nuorisotilat ja koulun tiloissa esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Lisäksi koulun tontilla sijaitsevassa vanhassa neuvolarakennuksessa toimii 8-ryhmäinen päiväkoti ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta piti hanketta hyvänä ja hyväksyi osaltaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan selostusosan mukaisen tarveselvityksen ja liitteenä olevan tarveselvityslomakkeen. Lisäksi lautakunta totesi, että hanketta ei tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla.

Suunnitelman mukaan koulun uusimmat rakennusosat (C- ja D- osa) peruskorjataan, liikuntasalin, ruokalan ja luokkatiloja käsittävät vanhimmat rakennusosat (A- ja B-osa) rakennetaan uudelleen ja uudisrakennuksen yhteyteen toteutetaan myös Kalajärven päiväkodin uudet tilat. Kalajärven nykyinen päiväkoti puretaan ja näin vapautuvaa tontinosaa hyödyntäen sijoitetaan tontille Kalajärven koulun uusi liikuntakenttä.

Alustavan aikataulun mukaan ensimmäisen vaiheen purkutyöt käynnistyisivät kesäkuussa 2020 ja väistö vuosiluokkien 7-9 kouluopetuksen osalta alkaisi elokuussa 2020.

Metsolan korvaavan päiväkodin tarveselvitys (§8)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Metsolan korvaavan päiväkodin tarveselvityksen liitteen mukaisesti. Selostuksen mukaan Metsolan nykyinen, huonon sisäilman vuoksi käyttökieltoon asetettu päiväkotirakennus purettaisiin ja samalle tontille rakennettaisiin korvaavana uudisrakennuksena kuuden lapsiryhmän päiväkoti. Rakenteellisesti uudessa päiväkodissa olisi 126 varhaiskasvatuspaikkaa, joista uusia 63.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintaperusteiden muuttaminen ostopalveluna toteutettavan toiminnan pilotissa (§10, jätetty pöydälle 14.11.2018)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Tiistilän koulun ja mahdollisesti Pakankylän koulun iltapäivätoiminta kilpailutetaan ja kilpailutuksessa sovelletaan lautakunnan aiemmin hyväksymiä periaatteita (13.12.2017 § 165 hyväksytty, 14.2.2018 § 23 osin muutettu) niin, että

  • Tarjouskilpailussa Espoon kaupunki määrittelee palvelulle enimmäishinnan, minkä tuotettava palvelu saa kaupungille maksaa. Palveluntuottaja voi tarjota palvelun myös tätä alemmalla hinnalla.
  • Tarjousten vertailu tehdään sekä hinnan että palveluntarjoajien esittämän lisälaadun perusteella. Tarjouksista valitaan se, joka on hinnan ja lisälaadun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin.
  • Pisteiden mennessä tasan, voittaja valitaan laatupisteiden perusteella ja mikäli nekin ovat tasan, voittaja valitaan arvalla.

Muut asiat:

Tietotie 6 sekä väistökoulutilaa koskevan selostusosan mukaisen selvityksen (§ 5) esittelijä otti pois listalta. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi selvitykset painotetun opetuksen vaikutuksista (§ 9) sekä tilojen kuntalaiskäytön yleisistä periaatteista ja hinnastosta (§ 4).

Lautakunta päätti myös lukioiden johtokuntien opiskelijajäsenistä sekä opiskelijaedustajista (alle 18-vuotiaat) vuodeksi 2019 liitteiden mukaisesti (§11-12).

Esityslista

Lautakunnan jäsenet