Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 14.2.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.2.2018 klo 21.37

Suomenkielisten koulujen ja lukioiden palveluverkko

Lautakunta käsitteli Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa vuosille 2018–2027.

Lukioiden palveluverkon osalta lautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaan, että Espoonlahden lukio, Etelä-Tapiolan lukio, Kuninkaantien lukio, Leppävaaran lukio ja Tapiolan lukio säilyvät nykyisillä paikoillaan.

Olarin lukio siirtyy Otaniemeen, ja Pohjois-Tapiolan lukio ja Haukilahden lukio jatkavat Otaniemessä. Viherlaakson lukio siirtyy Kutojantieltä Viherlaaksoon.

Lautakunta palautti Kaitaan lukion siirron valmisteluun siten, että Kaitaan lukiolle on käytössä lukiotilat Matinkylässä syksystä 2022 alkaen.

Lautakunta palautti valmisteluun myös Espoon yhteislyseon lukion siirron Kutojantielle siten, että selvitetään myös vaihtoehto jatkaa lukion toimintaa Kauklahdessa ja samalla turvata alueelle riittävät perusopetuspalvelut. Esitys lukion sijainnista tuodaan käsittelyyn lautakunnan ylimääräiseen kokoukseen 6.3.2018.

Peruskoulujen palveluverkon osalta lautakunta palautti tilankäyttösuunnitelman uudelleenvalmisteluun pyytäen huomioimaan kaikki kokouksessa asiaan tehdyt esitykset. Lautakunta toivoo, että valtuuston neuvottelutoimikunta käsittelee investointikaton riittävyyttä ennen lautakunnan uutta käsittelyä 6.3.2018.

Tilankäyttösuunnitelma on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkon kokonaistarkastelu. Yksikkökohtaiset ratkaisut tuodaan lautakunnan päätettäväksi erikseen, jolloin arvioidaan tarkemmin kunkin ratkaisun vaikutukset.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön ”Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta suomalaisten kielitaitoa voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle.

Espoo puoltaa pääosin selvityksessä ehdotettavia toimenpiteitä. Varhennetun kieltenopetuksen osalta Espoo painottaa, ettei varhennettua kieltä tulisi sitoa A1-kieleksi, vaan oppilaalle annettaisiin mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta eri kielistä ennen A1-kielen valintaa. Englantia A1-kielenä ei myöskään tulisi sulkea pois, koska osalle oppilaista se on edelleen aito vieras kieli.

Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2018­­–2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti muuttaa aiempaa päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista siten, että esiopetusryhmää ei perusteta kunnalliseen Nupuriin päiväkotiin, Pakankylän, Sunan ja Meritorin kouluille sekä yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin Areena ja Vekaralahti, Touhula Laajalahti ja Garden City Playschool Westend.

Lautaunta päätti muuttaa käytäntöä vahvistaa esioppilasmäärät hakuaikana tulleiden hakemusten mukaisesti. Uutena menettelytapana otetaan käyttöön päättää kunkin esiopetusyksikön esiopetuspaikkojen maksimimäärät.

Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna 2018–2019

Vuoden 2017 talous ja strategia

Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen vuoden2017 talousarvion ja strategian ennakkotiedon tilinpäätöksestä tilanteessa 31.12.2017.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla ja toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 1,9 milj. eurolla.

Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät budjetin noin 1,1 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista sekä vammaispalveluille kuuluvasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja lomahoidosta. Toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulot alittivat talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Alitus johtuu asiakasmaksulain muutoksesta 1.3.2017 alkaen. Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Alitus johtuu alle 3-vuotiaiden suunniteltua pienemmästä määrästä ja kotihoidontuen käytön vähenemisestä. Lisäksi on luovuttu seitsemästä pienestä varhaiskasvatuksen tilasta.

**

Lautakunta päätti jättää pöydälle seuraavat asiat:

4) Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen
6) Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen
11) Lausunto lukiolain muutoksesta
13) Lausunto valtuustokysymykseen koulujen henkilökunnan suojaamisesta yhä yleistyvältä väkivallalta

Lautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 6.3.2018.

Muut esityslistan asiat lautakunta hyväksyi esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

Esityslista
Lautakunnan jäsenet