Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 12.6.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.6.2019 klo 20.47

Lautakunnan hyväksymä kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Espoossa 1.8.2019 alkaen. Kokouksessa lautakunta päätti myös Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen opetuksen järjestämisestä uuden yhtenäisen peruskoulun rakentamisen aikana.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen (5)

Kukin varhaiskasvatuksen järjestäjä laatii valtakunnallisten perusteiden pohjalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmansa.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kirjaukset sekä perusteiden kirjauksia täydentävät paikalliset kuntakohtaiset osat. Varhaiskasvatuksen arjessa on sen mukaan olennaista oppimisen riemu ja toiminnan perustana ovat kannustaminen, kokeileminen ja osallistaminen.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen opetuksen järjestäminen Pohjois-Tapiolan uuden yhtenäisen peruskoulun rakentamisen aikana (6)

Hanke uuden yhtenäisen peruskoulun rakentamiseksi Pohjois-Tapiolaan etenee. Hanke on mukana ns. PPP-mallissa (Public-Private-Partnership), jossa on mukana viiden koulun ja neljän päiväkodin rakentaminen Espooseen.

Lautakunta päätti, että

  • Sepon koulun opetus järjestetään Pohjois-Tapiolassa selostusosassa mainituissa tiloissa 1.1.2020 alkaen kunnes Pohjois-Tapiolan uusi peruskoulu valmistuu
  • Pohjois-Tapiolan koulun opetus järjestetään Pohjois-Tapiolassa selostusosassa mainituissa tiloissa, Kivimiehen koulun tiloissa ja Otaniemen lukion tiloissa alkaen 1.1.2020 kunnes Pohjois-Tapiolan uusi peruskoulu valmistuu. Kivimiehen koulun tiloja käytetään opetukseen jo syyslukukaudella alkaen 1.8.2019.
  • Kivimiehen koulun ja Otaniemen lukion tiloissa väistössä opiskelevat oppilaat saavat koulumatkoja varten julkisen liikenteen matkakortin, jos koulumatka on yli kolme kilometriä väistökouluun.

Lautakunta myös pyysi tilapalveluja siirtämään Louhentien siirtokoulurakennuksen Pohjois-Tapiolan koulun läheisyyteen 1.1.2020 mennessä. Selostusosa löytyy esityslistasta.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että Pohjois-Tapiolan koulun sisäilman laatua seurataan tiheästi ja jos ilmanlaatu heikkenee, siihen reagoidaan heti. Lautakunta pitää tärkeänä, että vanhempia tiedotetaan tehdyistä korjauksista.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan muuttaminen 1.8.2019 lukien (8)

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä on yhdenmukaistettu palvelualueiden päälliköiden vastuita johtamiensa palvelualueiden osalta ja tarkennettu palvelualueiden tehtäväkokonaisuuksia.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2019 alkaen perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin sekä pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottamisesta päättää perusopetuksen aluepäällikkö. Ratkaisuvallan muutokset kokonaisuudessaan löytyvät esityslistan liitteistä.

Muut asiat:

Lautakunta antoi lausunnon mm. valtuustokysymykseen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuudesta (9). Lautakunta painotti, että kaikilla lapsilla tulee olla tasavertaiset oikeudet osallistua varhaiskasvatukseen ja toivoi, että kotihoidon kuntalisän maksamisen ehdollisuuden purkamiseen tulisi mahdollisimman pian löytää tarvittavat resurssit.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.