Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 14.11.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.11.2018 klo 21.50

Suomenkielisen opetustoimen arviointiraportti 2018 (§12)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen opetustoimen arviointiraportin 2018. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arviointiraportin sisältö pohjautuu arviointisuunnitelmaan, jossa määritellään muun muassa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön keskeiset arvioinnin kohteet.

Raporttiin koottujen tulosten mukaan espoolaisoppilaista suurin osa voi hyvin ja tulee kouluun mielellään. Digiloikan ohella myös lukuloikka etenee espoolaiskouluissa: lukutaidon edistämisen toimenpideohjelmaa on jalkautettu kouluihin lukuvuoden kuluessa. Henkilöstö kouluissa sekä hallinnossa on osaavaa ja sitoutunutta, ja osaamisen kehittämiseksi tehdään aktiivista työtä. Espoolainen lukiokoulutus on valtuustotavoitteen mukaisesti kilpailukyistä. Opiskelijat sekä huoltajat ovat lukiokoulutukseen tyytyväisiä ja pitävät lukio-opiskelua tärkeänä.

Arviointiraportissa esiin nousseisiin haasteisiin on tartuttu opetustoimessa erilaisin toimenpitein. Esimerkiksi koulujen tila- ja sisäilmaongelmiin vastataan Espoon kaupungin toteuttamalla Koulut kuntoon -hankkeella, jonka tavoitteena on taata kaikille oppilaille ja henkilökunnalle terveelliset, turvalliset ja uuden opetussuunnitelman mukaiset koulutilat. Oppilaiden osallisuutta on lisätty monin keinoin, viimeisimpänä Gutsy Go -menetelmän avulla, ja lukion aloituspaikkojen määrää suhteessa ikäluokkaan on nostettu suurten hakijamäärien sekä sisäänpääsykeskiarvon myötä.

New Nordic Schoolin opetuksen järjestämislupahakemus (pöydälle 13.6.2018, §11)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ottanut tässä vaiheessa kantaa New Nordic School Oy:n opetuksen järjestämislupahakemukseen. Lautakunta pyysi selvityksen englanninkielisen opetuksen lisäystarpeesta ja toteutusvaihtoehdoista vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päiväkotien, koulujen, nuorisotilan ja asukaspuiston tarveselvitykset (§4-10)

Lautakunta hyväksyi kuulemansa Nauriskasken koulun, Nöykkiönniityn päiväkodin, Pohjois-Tapiolan koulun, Kuitinmäen koulun alakoulun osan sekä päiväkodin, Kilon koulun ja päiväkodin, Perkkaan koulun ja nuorisotilan sekä Perkkaan päiväkodin ja asukaspuiston tarveselvitykset (§4-10) esityslistan liitteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi PPP-hankkeen hankesuunnitelman.

Lautakunta edellyttää Perkkaan päiväkodin ja asukaspuiston osalta (§10), että päiväkodin ulkoilualueet ovat riittävät lapsi- sekä ryhmämäärä huomioiden. On varmistettava, ettei asukaspuiston aluetta osoiteta päiväkodin ulkoilualueeksi.

Muut asiat

Lisäksi lautakunta sai pyytämänsä selvitykset Tietotiellä sijaitsevan lukion tilojen vuokraamisesta sekä Leppävaaran lukion tiloista (§3). Lautakunta pyysi, että Leppävaaran lukion tilojen kunnosta ja eri ratkaisuvaihtoehdoista raportoidaan lautakuntaa säännöllisesti.

Lautakunta jätti pöydälle Perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintaperusteiden muuttaminen ostopalveluna toteutettavan toiminnan pilotissa (§13). Lisäyksenä (§16) lautakunta esitti, että keväällä järjestetään lukiokoulutuksen kehittämiseen keskittyvä seminaari.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet