Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 24.1.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.1.2018 klo 21.25

Sivistystoimen yleiset palveluverkkoperiaatteet vuosille 20202030

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli sivistystoimen yleisiä palveluverkkoperiaatteita vuosille 2020­−2030. Lautakunta teki esityksen mukaisiin periaatteisiin lukuisia muutoksia ja lisäyksiä. Lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus vie valtuustolle hyväksyttäväksi kokouksessa päätetyt palveluverkkoperiaatteet.

Palveluverkkoperiaatteilla edistetään sivistystoimen tarkoituksenmukaisten palvelujen järjestämistä ja palveluverkon kehittämistä. Palveluverkko kattaa lähipalvelut ja alueelliset palvelut, kaupunkitasoiset ja seudulliset palvelut. Tarkoituksenmukainen palveluverkko ja laadukkaat palvelut edistävät espoolaisten hyvinvointia ja oppimista turvallisissa ja terveellisissä toimintaympäristöissä.


Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkko

Lautakunta käsittelee koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelmaa 2018–2027 ja palveluverkkoa kokouksessaan 14.2.2018. Tässä kokouksessa lautakunta sai tiedoksi valmistelun tilanteen sekä tilankäyttösuunnitelmasta kerätyt kuntalaisten palautteet, joita saatiin yli tuhat.


Oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen iltapäivätoiminnan järjestämismuotojen ja palveluntuottajien valintaperusteiden hyväksymisestä

Lautakunta palautti asian käsittelyyn ja edellyttää että päätökseen liitetään lainsäädännöllinen ja viranomaisohjeistus, joka koskee käsiteltävää asiaa.Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet