Kulttuurilautakunnan päätökset 13.2.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.2.2018 klo 13.19

Vuoden 2018 käyttösuunnitelma

Kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuurin tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Talousarvion toimintamenot ovat 50,4 milj. euroa ja toimintatulot 1,7 milj. euroa. Kulttuurin tulosyksikkö vastaa kaupungin kulttuurisesta profiilista ja kulttuuritarjonnasta, joka koostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta ja alueilla toteutettavasta lähikulttuurista. Espoolaisten osallisuutta ja osallistamista sekä lasten ja nuorten taideharrastamisen mahdollisuuksia lisätään. Kirjaston omatoimipalvelua kehitetään. Saaristomuseo Pentala avataan ja KulttuuriTapiolan palvelujen kehitystyö alkaa. Orkesterin taiteellisena partnerina aloittaa syksyllä espoolainen kapellimestari Klaus Mäkelä.

Lautakunta päätti uudesta taideharrastamisen kohdeavustusmuodosta. Avustuksille taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen on varattu 100 000 euroa. Avustuksen kohteena olevan toiminnan järjestämisessä tulee huomioida mm. harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Avustuksen hakuaika v. 2018 on 3.4. – 31.8.2018 klo 15.45 asti.

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä Helmet-kirjastojen yhteiset kirjaston käyttösäännöt Espoon kaupunginkirjastossa käytettäväksi 1.3.2018 alkaen.

Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön/lautakunnan sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian, ennakkotieto tilinpäätöksestä tilanteessa 31.12.2017.

Myös muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Esityslista löytyy osoitteesta:
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=220025

Lisätietoja:
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Anitra Ahtola, p. 044 500 4022
kulttuurijohtaja Susanna Tommila, p. 043 825 5074