Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimii sekä kunnallisvaaleissa että valtiollisissa vaaleissa.

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Se kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on mm.

 • vaalista tiedottaminen (kuuluttaminen)
 • kunnan muiden vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • vaalimateriaalin jakelu ja kalusteiden toimitus äänestyspaikkoihin
 • vaalitietojärjestelmän käyttöönotto
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • vaaliluetteloiden vastaanotto ja jakelu vaalilautakunnille
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on lisäksi

 • Ehdokashakemusten käsittely ja ratkaiseminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • Ennakkoäänten laskeminen ja tiedottaminen
 • Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote, muutoksenhaku

Kokoussihteeri

Keskusvaalilautakunnan sihteerit:

Lakimies / keskusvaalilautakunnan sihteeri Risto Pirkanniemi
puh. 050 340 1743

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Pöytäkirjanote

Otteen saa kokoussihteeriltä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohjeistus keskusvaalilautakunnan päätökseen ilmenee pöytäkirjasta. 

Pääsääntöisesti keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta kahdella eri tavalla:

 • Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta siten kuin vaalilain 100 §:ssä on säädetty eikä valmistavista toimenpiteistä saa hakea erikseen muutosta. Valitusviranomainen on hallinto-oikeus.
 • Muissa kuin varsinaisissa vaaliasioissa on yleensä kysymys kuntalain soveltamisesta. Päätökset voivat koskea esim. talousasioita, henkilökunnan ottamista tms. Tällöin päätökseen tyytymätön voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kuntalain 89 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksin hallinto-oikeudelta.