Kaupunginhallitus evästi Otaniemen kouluhankkeen valmistelua

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.9.2017 klo 16.37

Kaupunginhallitus sai 11.9. selostuksen Tietotie 6, ns. Otaniemen kouluhankkeen, valmistelutilanteesta. Saamansa tilannekatsauksen perusteella kaupunginhallitus päätti antaa asiaa koskevaa jatkovalmistelua ohjaavan toimeksiannon:

Tietotie 6:n tilojen mahdollista vuokrausta koskevassa asiassa tarvitaan aikalisä. Tietotie 6:n vuokraamista koskeva selvittely on lähtenyt liikkeelle kaupungin käytössä eri toimialoilla olevien tilojen sisäilmaongelmien kestävän ratkaisun edellyttämien väistötilojen suuresta tarpeesta.

Kaupunginhallitus korostaa kouluverkon kehittämisen ja tarveselvityksen merkitystä siten, että eri vaihtoehtojen toiminnallisista ja taloudellisista tekijöistä laaditaan riittävät perusselvitykset tarkastellen kunkin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia – myös ja etenkin oppimisen näkökulmasta.

Jo tehtyjen selvitysten perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Espoon kansainvälisen koulun EIS siirto Opinmäestä Tietotie 6 tiloihin ei ole tarkoituksenmukaista. Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että toinen paljon esillä ollut kouluverkon peruspilari on jatkaa ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä Mattliden koulukokonaisuutena Matinkylässä.

Tietotie 6:n osalta on tarpeen selvittää julkisuudessa ollutta paljon laajemmin, miten nämä tilat voisivat palvella myös kaupungin muiden toimialojen kehittämis- ja väistötilatarpeita. Näitä kaikkia tarvittavia selvityksiä jatketaan eri toimialojen yhteistyönä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Espoo-tarinan ja strategiaperustan päivittämisestä niin, että asia käsitellään valtuustossa 11.9.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 11.9.2017