Kaitaalle metrokeskus ja uusia asuntoja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.11.2017 klo 16.47

Kaitaalle uuden metroaseman välittömään läheisyyteen rakennetaan tiivis ja kaupunkimainen asuinalue noin 1000 asukkaalle. Uudet korttelit sijaitsevat pääosin Kaitaantien ja Iivisniementien välisellä alueella. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Iivisniemen liikekeskuksen kortteli. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Kaitaan metrokeskuksen asemakaavan muutosehdotusta 29.11.2017.

Uusia palveluja vanhaa arvostaen

Iivisniemestä ja sen viereen tulevasta metrokeskuksesta suunnitellaan laadukas ja omaleimainen kokonaisuus ja uusi rakentaminen sovitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Iivisniemen rakennuskantaan. Tavoitteena on säilyttää Iivisniemen ja Kaitaan ominaispiirteitä ja kehittää aluetta eläväksi paikalliskeskukseksi.

Metrokeskuksen kortteleihin tulee liiketiloja katutasoon palvelemaan iivisniemeläisiä ja lähialueiden asukkaita. Metroaseman lähiympäristöön rakennetaan pääasiassa kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja.

Tavoitteena on, että Iivisniemi ja metrokeskus erottuvat toisistaan kaupunkikuvassa. Iivisniementien puolella julkisivujen yleisilme on vaalea, ja Kaitaantien puoleiset rakennukset suojaavat melulta ja liikenteen päästöiltä. Vehreyttä ja viihtyisyyttä sisäpihoille saadaan istuttamalla uusia puita maanvaraisille pihoille. 

Järvimaisemia ja kestävää kaupunkiasutusta

Järviluontokaan ei ole kaukana Kaitaan metrokeskuksesta.  Pieni Hannusjärvi, joka on ainoa Etelä-Espoon mantereella sijaitseva järvi, sijaitsee tulevan metroaseman läheisyydessä Kaitaantien pohjoispuolella.

Uusien korttelien pysäköinti on järjestetty kahteen viisikerroksiseen pysäköintilaitokseen, jonne mahtuu noin 650 asukasautopaikkaa sekä 50 metron liityntäpysäköintipaikkaa. Jalankulku- ja pyöräilyreitit on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi, siten että Kaitaan metroasemalle on vaivatonta pyöräillä kaikilta suunnilta. Iivisniemenkadun varteen rakennetaan eroteltu pyöräilyn ja jalankulun väylä.

Liikennejärjestelyiden periaatteena on, että autoliikenne Iivisniemen nykyisessä katuverkossa ei merkittävästi lisäänny uusien asuinrakennusten myötä. Autoliikenteen pääyhteys uuteen pysäköintilaitokseen kulkee Kaitaantien kautta.

Esityslista 29.11.2017

Kaitaan metrokeskus, 441415

Lisätiedot
Arkkitehti Patrik Otranen puh. 043 825 0799