Hyvä hoiva halutaan turvata kaikille – Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta käy läpi hoivakotien valvontaprosessin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.1.2019 klo 16.55

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö on kutsunut lautakunnan ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 8.2. Kokouksessa käydään läpi Espoon hoivapalvelujen valvontaprosessi ja valvonnan kohteena olevien yksiköiden tilanne.

Tarkoituksena on varmistaa, että valvonta toimii tehokkaasti ja kaikkien ääni tulee kuuluviin, jotta mahdolliset puutteet saadaan korjattua pikaisesti.

− ”Haluamme vastata ihmisten huoleen hoivapalvelujen laadusta. Siksi pidän tärkeänä, että läpivalaisemme hoivapalvelujen valvontaprosessit vielä kertaalleen. Näin varmistamme, että teemme kaikkemme hyvän hoivan turvaamiseksi jokaiselle asiakkaalle”, Saara Hyrkkö toteaa.
 
Valtaosassa Espoon hoivapaikoista tilanne on hyvä. Tarkoitus on suunnata katseet niihin asioihin, joissa Espoon toimintamalleja voidaan vielä parantaa.
 
− ”On hyvä, että sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa huolellisesti perehtyä tähän tärkeään asiaan ja varmistua siitä, että Espoossa toiminta on hyvällä tasolla ja sitä kehitetään edelleen”, perusturvajohtaja Juha Metso toteaa.
 
Tehostettu palveluasuminen Espoossa

  • 1350 asiakasta tehostetussa palveluasumisessa
  • 266 asiakasta kaupungin omissa hoivakodeissa (5 hoivakotia), muut ostopalveluhoivakodeissa (37 hoivakotia)
  • Kaikki Espoon hyväksymät hoiva-asumisen palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukonseptia, joka määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle.
  • Palvelujen laatua ja sopimusten noudattamista ja toteutumista hoivakodeissa seurataan säännöllisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.11.2014 hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta