Espoon liikenteestä aina vain turvallisempaa: onnettomuuksien määrä väheni taas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.12.2016 klo 9.32

Vuoden 2015 liikenneonnettomuustilastot ovat valmistuneet, ja ne osoittavat, että Espoon liikenne muuttui jälleen turvallisemmaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan myös uusia katusuunnitelmia mm. Otaniemen keskustassa.

Tekniselle lautakunnalle esiteltiin vuoden viimeisessä kokouksessa Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta 2015. Onnettomuudet vähentyivät kokonaisuutena Espoossa viimekin vuonna - onnettomuuksien lasku on jatkunut jo vuosia peräkkäin.

Yhteenlaskettuna Espoossa tapahtui vuonna 2015 kaikkiaan 393 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Kokonaismäärä pieneni vuodesta 2014, jolloin määrä oli 483 onnettomuutta.

Espoossa liikenneonnettomuuksien määrä onkin laskenut voimakkaasti pitkällä aikavälillä: ensin se laski vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti, kunnes määrissä näkyi kasvua vuodesta 2003 vuoteen 2011 saakka. Vuonna 2011 onnettomuuksien määrä kuitenkin kääntyi jälleen laskuun, ja se on pienentynyt vuosi vuodelta.

”Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 67 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin”, kertoo liikenneturvallisuudesta Espoossa vastaava tutkija Tuomo Saarinen.

Parannellut infraratkaisut vähentäneet onnettomuuksia

Liikenneonnettomuuksia seurataan tarkasti, ja pahin onnettomuuskasaumapiste löytyy tällä hetkellä Kehä I:n ja Turvesuontien liittymästä. Liittymä on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi vuosikymmenen lopulla, ja tämä parantaa sen turvallisuutta. Toiseksi pahin kasaumapiste on Finnoontien ja Puolarmetsänkadun liittymä, joka on tälläkin hetkellä liikennevaloilla ohjattu.

Turvallisemmilla infraratkaisuilla onnettomuuksien määrää voidaan todistetusti vähentää. Esimerkiksi Kehä I:llä välillä Turunväylä-Helsingin raja liikenneonnettomuuksia tapahtui vielä vuonna 2009 yhteensä 30 kappaletta, mutta vuonna 2015 parannustoimien jälkeen enää viisi kappaletta.

Onnettomuuksien seurannasta käy ilmi myös, että mopoikäisille ja juuri ajokortin saaneille tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneille tienkäyttäjille.

”Nuorten loukkaantumisriski on mopoikäisissä lähes kaksinkertainen ja 18-vuotiailla noin viisinkertainen verrattuna ikäluokan osuuteen väestössä”, sanoo Saarinen.

Vuoden 2016 henkilövahinko-onnettomuudet ovat ennakkotietojen mukaan pysyneet lähes entisellään (- 3 %) vuoteen 2015 nähden.

Otaniemen keskustan katusuunnitelmia hyväksyttiin

Kokouksessa hyväksyttiin myös uusia katusuunnitelmia, kuten Otaniemen keskustassa sijaitsevien Ainonaukion, Korkeakoulunaukion ja näihin liittyvän joukkoliikenneväylän sekä pyörätien suunnitelman.

Suunnitelma on osa Aalto-yliopiston Uuden rakennuksen rakentamista ja siihen liittyvää Otaniemen keskuksen muutosta, jonka seurauksena muun muassa suuri osa Otaniementiestä muuttuu aukioksi ja joukkoliikennekaduksi.

Joukkoliikennealue on osa tulevan Raide-Jokerin linjausta. Alueen itäpää, Korkeakoulunaukio, toimii myös joukkoliikennekatuna ja huoltoyhteytenä. Joukkoliikennealuetta myötäilee pyörätie, joka on osa Espoon pyöräilyn seutureittiä. Pyörätiestä tulee neljä metriä leveä joukkoliikenneväylän vierellä ja Otakaari 1:n vieressä ja edustalla 2-3 metriä.

Otaniemen suunnitelmien lisäksi hyväksyttiin Suopuronniityn, Suopuronrinteen, Suopuronkujan ja Suopuronpolun katusuunnitelmat sekä muutoksia Tillinmäen ja Kauklahdenväylän katu- ja puistosuunnitelmiin.

Tekninen lautakunta 

Ennakkotiedot päätöksistä asioittain:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

   Todettiin.

2 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

3 Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta 2015

  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden ja investointien osalta

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

6 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä 3.6.2016 vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä 25.10.2016 vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

8 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä 8.11.2016 vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä 15.11.2016 vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Tillinmäki, muutos - kaava-alueen katujen Tillintie ja EV-alue ja Kauklahdenväylä plv 1226-1570 katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja ja Suopuronpolku katusuunnitelmien hyväksyminen

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja joukkoliikenneväylän sekä pyörätien katusuunnitelmien hyväksyminen

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 Tiedoksi merkittävää

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14 Kuntalain 51 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin

   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.