Espoon kulttuurilautakunnan päätökset 15.5.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.5.2018 klo 11.12

Kulttuurilautakunta esittää Espoon kokoelmakeskuksen hankesuunnitelman laadintaa

Espoon kulttuurilautakunta hyväksyi kokoelmakeskuksen tarveselvityksen ja esittää Tilapalvelut-liikelaitokselle Espoon kokoelmakeskuksen hankesuunnitelman laadintaa vuoden 2018 aikana. Lisäksi kulttuurilautakunta toivoo, että kokoelmakeskuksen sijoittamista museoiden lähialueen sijasta myös muuhun aluekeskukseen selvitetään.

Sekä kaupunginmuseon että Espoon modernin taiteen museo EMMAn kokoelmien säilytystilat ovat tällä hetkellä riittämättömät. Osa tiloista on väliaikaisia ja osa ei täytä vaadittavia standardeja. Kaupunginmuseon ja EMMAn laatima, yhteistä kokoelmakeskusta koskeva esiselvitys valmistui toukokuussa 2014, ja nyt hyväksytyn tarveselvityksen laadinta käynnistyi marraskuussa 2017. Tarveselvityksessä on tutkittu toimitilan vuokraamista tilamarkkinoilta, sillä toistaiseksi ei ole tiedossa sopivaa Espoon kaupungin omistamaa rakennusta tai tonttia, johon yhteinen kokoelmakeskus voitaisiin peruskorjata tai rakentaa. Kustannusennuste 15 vuoden vuokrasopimuksella on noin 13,09 milj. euroa, mikä tarkoittaa ko. ajanjaksona 7,27 milj. euron lisäkustannusta nykytilanteeseen verrattuna.

 

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan toteutuvan

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurintulosyksikön sekä kulttuurin osalta sivistystoimen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen tilanteessa 30.4.2018. Käyttötalouden määrärajojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

 

Kohdeavustuksia myönnettiin yhteensä 70 150 euroa

Kulttuurilautakunnan kokouksessa käsiteltiin 47 kohdeavustushakemusta, joiden kokonaissumma olisi ollut 200 799,71 euroa. Kulttuurilautakunta päätti esityksen mukaisesti myöntää näistä 43:lle kohdeavustusta, yhteensä 70 150 euroa. Noin puolet avustushakemuksista koski lähikulttuuritoimintaa; keskiössä olivat erityisesti Espoon eri alueille sijoittuvat, yhteisölliset ja kaikille avoimet taide- ja kulttuuritapahtumat. Espoolaisille ammattitaiteilijoille suunnattuja apurahoja on nyt haettu vuotta 2017 runsaammin.

 

Esityslista löytyy osoitteesta: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=220025  

 

Lisätietoja:
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Anitra Ahtola p. 044 500 4022
kulttuurijohtaja Susanna Tommila p. 043 825 5074