Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakuntien tehtävänä on järjestää ja kehittää palveluita asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Eräillä lautakunnilla on myös jaostoja.

Liikelaitoksia varten on johtokuntia. Liikelaitoksia ovat Espoo Kaupunkitekniikka, Espoo Kiinteistöpalvelut, Espoo Logistiikka, Tilakeskus, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Espoo Henkilöstöpalvelut sekä Espoo Talouspalvelut. 

Kunkin lautakunnan sopimukset löytyvät lautakuntien omilta sivuilta.