Tila- ja asuntojaoston päätöksiä 20.4.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.4.2020 klo 11.57

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsiteltävänä olivat mm. Viherkallion päiväkodin, Pitkänotkon päiväkodin sekä Otaniemen paloaseman hankesuunnitelmat.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelman. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Viherkallion päiväkodin tontille (Viherkalliontie 5) esitetään toteutettavaksi Viherkallion ja Viherrannan päiväkodit korvaava uudisrakennus. Rakennuksesta tulee 12-ryhmäinen kolmikerroksinen uudisrakennus. Hanke korvaa samalla tontilla sijaitsevan vuonna 1974 käyttöön otetun huonokuntoisen Viherkallion päiväkodin ja läheisen, vuonna 1985 valmistuneen Viherrannan päiväkotirakennuksen (pois käytöstä kesästä 2018 lähtien), jotka molemmat puretaan.

Viherkallion päiväkoti on siirtynyt väistöön Nuumäen päiväkotiin maaliskuussa 2020, kun siellä väistössä aiemmin olleen Karamäen päiväkodin uusi rakennus valmistui.

Viherkallion päiväkodin tavoitteellinen toteutushinta on 10,44 milj. euroa. Alustavan tavoitehinnan perusteella laskettu vuokra on 915 697 euroa vuodessa.

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2019-2028 Viherkallion päiväkodin korvaavaan uudisrakennukseen on varattu 10,44 milj. euroa vuosille 2019-2021.

Arvion mukaan rakennus valmistuisi käyttöönotettavaksi kesään 2023 mennessä.

Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelma 
--
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Pitkänotkon päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Pitkänotkon päiväkoti rakennetaan osoitteeseen Takkavitsankuja 7. Alue on kokonaan rakentamaton ja se on tällä hetkellä puustoista metsäaluetta. Tavoitteena on sijoittaa alueelle 8-ryhmäinen päiväkoti, jonka kerrosala on noin 2 000 k-m2. Rakennuksessa on varhaiskasvatuspaikka 168 lapselle.

Tavoitteellinen toteutushinta on 7,8 milj. euroa. Alustavan tavoitehinnan perusteella laskettu vuokra on 713 300 euroa vuodessa.

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2019-2028 Pitkänotkon päiväkodin uudisrakennukseen on varattu 7,5 milj. euroa vuosille 2020 ‑ 2022.

Arvion mukaan rakennus valmistuisi käyttöönotettavaksi syyskaudeksi 2022.

Pitkänotkon päiväkodin hankesuunnitelma
--
Tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Otaniemen paloaseman hankesuunnitelman. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Paloasema on tarpeellinen koska pelastustoiminnan valmiudessa on tällä hetkellä puutteita Otaniemen alueella. Otaniemeä ei saavuteta vaadittuun kuuden minuutin toimintavalmiusaikaan lähimmiltä asemilta.

Paloasema toteutetaan ns. hybridihankkeena noin 15 000 brm2 kokoisen Hoasin ja AYY:n opiskelija-asuntohankkeen kanssa samanaikaisesti niiden yhteyteen, osittain opiskelija-asuntorakennusmassan alle. Rakennuskompleksi sijoittuu Miestentien ja Tekniikantien risteykseen. Hybridihanketta varten valmistellaan asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen, suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä otetaan huomioon liito-oravareitti tontin länsiosassa ja pyöräilyn laatureitti, joka kulkee tontin vierestä sen eteläpuolelta. Tontilla oleva Nesteen kylmäasema puretaan rakentamisen tieltä.

Uudisrakennuksen tavoitehinta on 5,26 milj. euroa, rakentamisen aikaiset rahoituskulut edellisen lisäksi 96 000 euroa. Toimitilavuokra on 0,43 milj. euroa / vuosi. Hankeen investointiohjelman vuokravaraus 20 vuodelle on 5,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen arvioitu rakentamisajankohta on 9/2022 – 11/2023.

Otaniemen paloaseman hankesuunnitelma
--
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Uusikummun koulun liikuntatilojen vuokrasopimusliitteen. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa joko suoraan tai omistamiensa kiinteistöosakeyhtiöiden välityksellä osoitteessa Riihitontuntie 7 - 9 olevat kiinteistöt ja rakennukset. Alueesta käytetään nimitystä ”Uusikumpu”. Espoon kaupunki ja Varma ovat yhteistyössä suunnitelleet ja rakentaneet kohteeseen koulutiloja piha-alueineen, jotka otettiin käyttöön syksyllä 2019. Espoon kaupunki ja Varma ovat jatkaneet tila- ja asuntojaoston hyväksymän aiesopimuksen mukaisesti Uusikummun seuraavien vaiheiden 2 ja 3 suunnittelua sekä valmistelua niiden vuokrauksesta.

Alueen muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja nyt hyväksytty vuokrasopimus käsittelee vaihetta 2, Uusikummun liikuntatiloja. Tavoitteena on liikuntatilojen käyttöönotto 1.1.2022 alkaen.
--
Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Ajankohtaista sisäilma-asioista 20.4.2020 (pdf, 2757 Kt)

Jaosto kuuli myös katsauksen koronan vaikutuksista Tilapalvelujen toimintaan sekä katsauksen Espoonlahden, Soukan ja Finnoon alueiden varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä pitkällä tähtäimellä.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat