Tila- ja asuntojaoston päätöksiä 17.8.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.8.2020 klo 11.15

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto antoi kaupunginhallitukselle Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2030 investointien osalta siten muutettuna, että ohjelmaan lisätään Tila- ja asuntojaoston ja kaupunginhallituksen hyväksymän Matinkylän lukion laajennetun hankkeen kustannukset, mikäli valtuusto päättää hyväksyä hankkeen laajennuksen. Investointiohjelma sopeutetaan hankkeen laajennuksen kustannuksia vastaavasti valtuuston hyväksymään investointikattoon.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2030 investointien osalta sekä investointiohjelman hankkeet toimialoittain ovat esityslistan liitteenä:
Investointiohjelman 2021-2030 valmistelutilanne 17.8.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Uusikummun vuokrapäiväkodin hankesuunnitelman. Uusikummun päiväkoti sijaitsee Niittykummussa Suur-Tapiolan alueella, osoite Vuoritontuntie 3, 02200 Espoo.

Hankkeen toteuttaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistuksessaan olevalle tontille uudisrakennuksena toteutettavan asuinkerrostalon yhteyteen. Tilapalvelut vuokraa ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat päiväkodin tilat piha-alueineen Varmalta. Päiväkodille vuokrattavien tilojen osuus Varman toteuttamasta hankekokonaisuudesta on alle 30%.

Uusikummun päiväkodin aikataulu on sidoksissa Varman asuinrakennusaikatauluun, jonka mukaan Vuoritontuntie 3 rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2021 alussa ja päiväkoti olisi käyttöönotettavissa toukokuussa 2022.

Uusikummun päiväkodin hankesuunnitelma 

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Jaosto sai selostuksen siivouspalveluiden hankinnoista. Tila- ja asuntojaosto päätti, että vuoden 2020 lopussa jaostolle tuodaan selvitys siitä, miten harmaan talouden ja ihmiskaupan torjumistyö sekä toimittajahallinnan kehittäminen erityisesti siivousalalla on edennyt sekä selvittää jaostolle millaisia kokemuksia mediaanihinnan käytöstä kilpailutuksessa on kertynyt.

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 17.8.2020 (pdf, 1977 Kt)

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat