Tila- ja asuntojaosto hyväksyi käyttösuunnitelman 2020 sekä kunnossapidon vuosiohjelman

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.2.2020 klo 13.01

Lisäksi jaoston käsiteltävänä oli mm. vastaus valtuustokysymykseen Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 käyttötalouden osalta. Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan. Tulostavoite vuodelle 2020 on 18,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia, joka on talousarvion mukainen. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.

--

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2020 ohjeellisena noudatettavaksi. Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelmassa vuonna 2020 panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja vastataan Koulut kuntoon -tavoitteeseen. Rakennusten kunnossapidossa ja kiinteistönhoidossa pyritään sisäilma-asioiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen hoitamiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja nopeaan reagointiin. Koulut kuntoon -tavoitteen mukaisesti pyritään varmistamaan, että kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat.

Tilapalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2020 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 8,3 milj. euroa, josta 3,6 milj. euroa on kohdistettu yleiskuluun. Pieniin perusparannuksiin on varattu 9,00 milj. euroa. Vuosikorjaus- ja perusparannustyöksi katsotaan työ, jonka kustannus jää alle 0,60 milj. euroa. Palveluverkkoa parantaviin toimitilojen muutoksiin on varattu 2,00 milj. euroa ja elinkaarta jatkaviin investointeihin 10,00 milj. euroa.

Kunnossapidon vuosiohjelmassa sisäilmaa parantaville korjauksille on varattu 5,60 milj. euroa. Suurin osa 10,00 milj. euron elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta liittyy koulujen ja päiväkotien sisäilmaolosuhteiden parantamiseen sekä rakennusten teknisen elinkaaren pidentämiseen.

--

Tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2019 liitteineen. Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätös sisältää katsauksen poikkeamista vuoden 2019 talousarvion toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja sitovien tulostavoitteiden toteumasta.

--

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan vastauksen valtuustokysymykseen Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista. Vastaus valtuustokysymykseen etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Yläkoulu (320 oppilasta) on muuttanut joululoman aikana Maarintieltä Otaniemestä vuokrattuihin tiloihin. Sepon koulu (451 oppilasta) on siirtynyt toimimaan osittain tontille siirrettyihin siirtokelpoisiin sekä Pohjois-Tapiolan koulun tarkastettuihin ja kunnoltaan varmistettuihin vanhoihin tiloihin.

Tilapalvelut seuraa Pohjois-Tapiolan koulun tilannetta ja kuntoa päivittäin ja raportoi havainnoista sekä toimenpiteistä viikoittain rehtorille, joka jakaa tiedon vanhemmille. Viikkotiedotteet julkaistaan myös espoo.fi sivustolla. Myös Aluehallintovirasto valvoo Sepon koulun työolosuhteita Pohjois-Tapiolan koulussa.

Lisätietoa Pohjois-Tapiolan koulun korjauksista sekä Sepon koulun tilanteesta:

Pohjois-Tapiolan koulun korjaukset

Sepon koulu

--

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Uusikummun koulun liikuntasalin hankesuunnitelman. Kyseessä on Uusikummun koulun 2. vaihe. 1. vaihe käsitti syksyllä 2019 käyttöön otetut Uusikummun koulun tilat 360 oppilaalle. Hankkeen aikataulu on riippuvainen kaavan (Vuoritonttu, Niittykumpu, alue 211835) hyväksymisestä. Jos kaava vahvistuu ajatellusti huhti-toukokuussa 2020, on liikuntasalin arvioitu käyttöönotto vuoden 2022 alussa.

Uusikummun koulun liikuntasalin hankesuunnitelma

--

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista.

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 10.2.2020 (pdf, 3860 Kt)

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laadittujen menettelytapaohjeiden päivitys jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat