Tila- ja asuntojaosto hyväksyi käyttösuunnitelman 2019 sekä kunnossapidon vuosiohjelman

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.2.2019 klo 10.13

Vuonna 2019 panostetaan erityisesti toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä tähdätään Koulut kuntoon -tavoitteen toteuttamiseen. Muina asioina jaosto mm. merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2018.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2019 käyttötalouden osalta. Tulostavoite vuodelle 2019 on 24,3 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokralla sekä palvelumaksuilla.

-

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2019 ohjeellisena noudatettavaksi. Vuonna 2019 panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja vastataan Koulut kuntoon -tavoitteeseen.

Tilapalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2019 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 14,4 milj. euroa, josta sisäilmaa parantaville korjauksille on varattu 5,7 milj. euroa. Lisäksi pieniin perusparannuksiin on varattu 9,0 milj. euroa.

Elinkaarta jatkavat investoinnit rahoitetaan investointiohjelman sisällä myönnetyllä 13,2 milj. euron määrärahalla. Suurin osa elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta liittyy koulujen ja päiväkotien sisäilmaolosuhteiden parantamiseen sekä rakennusten teknisen elinkaaren pidentämiseen.

-

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2018. Ennakkotilinpäätös sisältää katsauksen poikkeamista vuoden 2018 talousarvion toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja sitovien tulostavoitteiden toteumasta.

-

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista.

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 4.2.2019 (pdf, 2266 Kt)

Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on tulossa jaoston käsittelyyn huhtikuun kokoukseen. Jaosto pyysi selostuksen asiasta maaliskuun kokoukseen.

Tila- ja asuntojaosto totesi, että arvio Pakankylän koulun tilatarpeesta (siirtokelpoisen rakennuksen tarve) on muuttunut joulukuussa esitetystä ja kehottaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaa arvioimaan Pakankylän koulun toimintaedellytykset esitetyllä tilaratkaisulla.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat