Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kunnossapidon vuosiohjelman

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.2.2021 klo 12.25

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021 käyttötalouden osalta. Käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan. Tulostavoite vuodelle 2021 on 23,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia, joka on talousarvion mukainen. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.

Jaosto hyväksyi myös rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2021 ohjeellisena noudatettavaksi. Ohjelmassa panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja vastataan Koulut kuntoon -tavoitteeseen. Rakennusten kunnossapidossa ja kiinteistönhoidossa pyritään sisäilma-asioiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen hoitamiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja nopeaan reagointiin. Koulut kuntoon -tavoitteen mukaisesti pyritään varmistamaan, että kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat. Tilapalvelut-liikelaitos pyrkii toiminnassaan hyvään palvelun laatuun ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa sekä korjaustöiden sujuvuuteen ja viestinnän parantamiseen.

Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2020 ennakkotilinpäätöksen. Liikelaitoksen tulos oli 14,145 miljoonaa euroa, mikä ylitti tulostavoitteen 5,5 miljoonalla eurolla. Sen sijaan liikelaitos ylitti talonrakennusinvestointihankkeiden osalta valtuuston päättämän talousarvion ja taloussuunnitelman investointiohjelman 4,4 miljoonalla eurolla.

***

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan Maija Lehtinen selostuksen: Ajankohtaista sisäilma-asioista (pdf, 2147 Kt)

***

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat